Historie

1946: Fjends Herreds Folkeblad udkommer første gang 10. januar

Holger Knudsen er vokset op på et gartneri, men vil gerne være skolelærer, så han læser på seminariet og tager også et højskoleophold, inden han må sande, at der ikke er nogen læreplads at få!

I stedet starter han en isenkramforretning i Stoholm, og som en lille nebengeschäft erhverver han sig en såkaldt ”fluesmækker” til trykning.
Mens midlerne er små i efterkrigstidens Danmark, lykkes det med hårdt arbejde og hjælp fra hustruen Frida og lokale ildsjæle at få avisen på gaden.

1961: Holger Knudsen dør, Frida Knudsen tager over

Da Holger Knudsen dør i 1961, overtager hans hustru, Frida Knudsen, driften som direktør i virksomheden, som nu også har tre mand på lønningslisten, nemlig sønnen Bent Knudsen, en ansat ved navn Svend Harry Madsen og eleven Hans Rasmussen.

Da Frida Knudsen i begyndelsen af 70’erne ønsker at afhænde virksomheden, bliver det dette trekløver, der overtager virksomheden i et interessentskab.

1980: Først var de tre…

Svend Harry Madsen går på pension, og Bent Knudsen og Hans Rasmussen driver biksen videre. I 1983 træder også Bent Knudsen ud af virksomheden, og Hans Rasmussen fortsætter som eneejer indtil sin død i 1988.

1988: Historien gentager sig

Som i 1961 står enken tilbage og skal træffe en hurtig beslutning om virksomhedens skæbne. Og igen vinder avisen. Gudrun Hvam samler handsken op efter manden Hans Rasmussens død og driver med succes Fjends Folkeblad i omkring 20 år, indtil hun vælger at gå på efterløn.

2009: I.B. Medier kommer på banen

Gudrun Hvam har forberedt sin tilbagetrækning ved i perioden 2005-2009 gradvist at lukke en mediespiller fra Ikast/Brande-området ind i ejerskabet. I 2009 overtager I.B. Medier med hovedsæde i Ikast det fulde ejerskab.

Per 1. januar 2019 overgår det fulde ejerskab af I.B. Medier til Mediehuset Herning Folkeblad, som sammen med Midtjyllands Avis i Silkeborg og en lang række ugeaviser, nyhedsportaler og lokalradioer udgør Mediehusene Midtjylland.

I dag er Fjends Folkeblad således 100 procent ejet af Mediehusene Midtjylland, og siden Skive Folkeblad per 1. oktober 2020 også blev en del af den familie, sorterer Fjends Folkeblad i dag redaktionelt under Skive Folkeblad sammen med ugeaviserne VinderupNyt og Midt på Ugen.

2012: Fjends Folkeblad online

Den 13. juni 2012 træder avisen ind i en ny æra, da den går online med nyhedsportalen FjendsFolkeblad.dk.

Portalen har siden skiftet navn til DitFjends.dk, men leverer stadig på daglig basis nyheder til fjandboerne i skrift og billeder, mens den trykte avis stadig kommer ud hver uge i løbet af tirsdag og onsdag. Ligesom den gjorde første gang i 1946.