Jokumsen A/S, der er entreprenør på projektet, afventer den sidste asfalt omkring nogle kantsten, inden man definitivt kan aflevere rundkørslen ved Skalmstrupvej/Lundgårdsvej i Stoholm. Den vil dukke op mandag morgen, og det betyder, at der i løbet af mandag eftermiddag vil blive lukket op for gennemkørsel, så rundkørslen kan tages i brug en måned før planlagt. Foto: Henrik Bagge

Godt trafiknyt: Rundkørslen i Stoholm åbner mandag

Arbejdet er skredet så godt frem, at byens store trafikomlægning kan tages i brug en måned før projekteret

STOHOLM Den har været undervejs et stykke tid, men i næste uge er den klar til at blive taget i brug.

Arbejdet med rundkørslen i Stoholms østlige udkant ved Lundgaardsvej/Skalmstrupvej er nu så fremskredent, at der fra mandag eftermiddag vil blive åbnet for gennemkørsel i den nye rundkørsel.

Det oplyser Morten Gottlieb Bruntse, der det seneste år har været ingeniør ved Trafik og Veje i Viborg Kommune og er projektleder på rundkørslen i Stoholm.

Tilbage forestår kun lidt arbejde omkring nogle kantsten, hvortil der vil komme asfalt mandag morgen, og derefter vil de mange spærringer og omkørselsskilte på Lundgårdsvej, Skalmstrupvej og Østergade i Stoholm blive fjernet, så trafikken igen kan løbe den vej.

Færdig før tiden

Det seneste arbejde med selve anlæggelsen af rundkørslen med deraf følgende afspærringer og omkørsel har stået på en måneds tid, og faktisk var det først projekteret tilendebragt om yderligere en måned i slutningen af oktober.

Men arbejdet med Jokumsen A/S som entreprenør er skredet så godt frem, at man er omkring fire uger forud for tidsplanen, og det er projektlederen selvsagt godt tilfreds med.

- Det er gået rigtig godt derude, så vi er glade for at kunne overraske positivt og åbne den en måneds tid før planlagt, siger projektleder Morten Gottlieb Bruntse.

Med den historik, der har været med rundkørslen, hvor der flere gange undervejs er dukket overraskelser op, som har forsinket projektet, har man til slutfasen opereret med en tidsmæssig buffer på bagkant af projektet.

- Der var regnet noget usikkerhed med i det, for vi havde ikke lyst til at levere flere negative overraskelser. Det er der så ikke blevet brug for, og det er vi selvfølgelig kun glade for, siger Morten Gottlieb Bruntse.

Tilbage forestår så kun noget arbejde med beplantning i rundkørslens midterrabatter, som der er et par stykker af, da en cykelsti over Skalmstrupvej også er en del af projektet.

Entreprenøren mangler lidt asfaltarbejde omkring nogle kantsten, der vil blive gjort færdig mandag morgen, og senere på dagen kan den nye rundkørsel så tages i brug. Foto: Henrik Bagge

Sidste kapitel skrevet

Dermed kan Viborg Kommune lukke et stort projekt med trafikomlægning i Stoholm, der skulle bringe den tunge trafik uden om handelsgaden Vestergade og gennem byens nordlige del.

Det projekt har indeholdt fire delprojekter med en samlet anlægsbevilling på 4,5 millioner kroner.

Læs også
Erhverv

Nu ryddes de sidste bump af vejen

En omlægning af krydset Odinvej/Nørregade blev allerede klaret tilbage i 2019 i forbindelse med byfornyelsen, og i 2021 fulgte omlægningen af krydset Anemonevej/Tastumvej.

Sideløbende med den aktuelle anlæggelse af rundkørslen ved Skalmstrupvej/Lundgårdsvej har man også klaret det sidste delprojekt, hvor Nørregade ved krydsningen af jernbanen er blevet sideudvidet med cykellommer.

Det projekt mangler lige lidt afstribning og ny afmærkning, men er ellers taget i brug, og dermed kan Morten Gottlieb Bruntse sætte flueben ud for en storstilet og årelang trafikomlægning af Stoholm.