Børnene fra Nr. Søby sidder i hyggelig rundkreds Foto: Fjends Folkeblad

Nr. Søby Børnehave bekæmper mobning

I Nr. Søby Børnehave har antimobbe-programmet »Fri for Mobberi« været en naturlig del af hverdagen i flere år. Erfaringerne er gode og børnene elsker det.

NORDFJENDS

- »Her i børnehaven driller vi kun for sjov«.....

22 barnestemmer klinger ud i en af stuerne i Nr. Søby Børnehave. Her sidder »Spillopperne« sammen med pædagog Naja Gade i en rundkreds, mens de synger sangen om at drille for sjov eller for alvor. Mange af dem kigger hen mod den farvestrålende kuffert. »Fri for mobberi«, som står inde i midten. Børnene véd, at det er en spændende kuffert, der blandt andet gemmer på deres lilla »Bamseven«, musik og farvestrålende bøger og plancher. Og de véd, at om lidt skal de sammen med Naja snakke om, hvordan man er en god ven og forskellen på at »drille for sjov« og »for alvor«.

Nr. Søby Børnehave valgte allerede for flere år siden at gøre brug af muligheden for at deltage i det landsdækkende, forebyggende anti-mobbeprogram »Fri for mobberi, der retter sig mod 3-8 årige i børnehaver og skoler. Forskning viser nemlig, at jo før man sætter ind overfor mobning, jo mindre bliver de personlige og samfundsmæssige konsekvenser.

Med til anti-mobbeprogrammet hører blandt andet kufferten med forskellige pædagogiske redskaber, som de voksne kan bruge i en snak med børnene omkring mobberi. Et begreb, som man i børnehaven kalder for »at drille for sjov« eller »at drille for alvor«. Der fokuseres i det hele taget meget på værdier som venskab og fællesskab.

- Vi fortæller børnene, at man har et ansvar for at sige nej til drillerier og mobning - også når man ser, at det går ud over en kammerat, fortæller Naja Gade.

»Fri for mobberi«-kufferten tages jævnligt frem at gemmerne - og især hvis der har været optræk til en konflikt. Der hører også et lille massage-program med, hvor børnene lærer at give hinanden massage. Det sker ud fra devisen »Den man rører, mobber man ikke«.

Gode redskaber

Erfaringerne med antimobbe-programmet i Nr. Søby Børnehave har været gode. For udover at børnene synes det er sjovt med kufferten og dens indhold, så bidrager det altsammen til, at børnene tænker mere over drillerierne i deres egen hverdag i børnehaven. Det har gjort dem mere omsorgsfulde for hinanden og bedre til at sige fra.

- Børnene har fået nogle redskaber i form af konkrete ord, som de kan bruge. De har fået et »fælles sprog« som gør, at når de for eksempel fortæller et andet barn at »nu driller du for alvor«, så ved de alle, hvad det betyder. Nemlig at »jeg bliver ked af det« og du skal stoppe, fortæller Naja Gade.

Projekt »Fri for mobberi« er sat i værk af Mary Fonden og Red Barnet.