Mette Nielsen. Privatfoto

Psykiatrien – find en god løsning nu

DEBAT Netop nu er arbejdet med psykiatriplanen gået i gang. Det er en vigtig meget plan, og det er vigtigt, at der er fokus på:

- At opspore og hjælpe børn og unge med alvorlig mistrivsel.

- At sikre bedre forebyggelse og tidlig hjælp til både børn og voksne, som har tegn på psykisk sygdom.

- At der sikres bedre og hurtigere behandling.

- At psykisk sygdom sidestilles med fysisk sygdom – både i hverdagen og i behandlingen.

- At patienten er i centrum, så alle diagnoser og lidelser behandles ”på en gang”.

- At der målrettet arbejdes med at nedbringe brug af magt og bæltefikseringer under indlæggelser.

- At der er en behandlingsansvarlig læge eller psykiater tilknyttet det enkelte menneske – efter udskrivningen for at sikre opfølgning på behandlingen.

- At der sikres mere sammenhæng og værdighed i behandlingen.

- At samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien (regionen) og socialpsykiatrien (kommunen) sikrer, at mennesker kommer i klemme/eller »tabes« i systemet.

På dette vigtige område, håber jeg, at partierne på tværs vil finde nogle gode løsninger, så vi kan få en 10 års plan før psykiatrien før valget udskrives!