I Stoholm fik de to yngste medlemmer af Politikompagni Skive-Krabbesholm lov til at lægge blomsterne foran mindestenen med inskriptionen »Uden kamp, ingen sejr«. Foto: Henrik Bagge

4. maj: Modstandsfolk æret med blomster

En delegation fra Hjemmeværnet lagde en buket til Birkesøgruppen

STOHOLM Hjemmeværnets Politikompagni Skive-Krabbesholm var torsdag den 4. maj på rundtur i Skive og omegn for at lægge blomster otte forskellige steder til minde om de lokale modstandsfolk.

I Stoholm mødte de op med seks medlemmer for at lægge blomster til minde om »Birkesøgruppen« ved mindestenen foran Stoholm Kirke, hvor Laurids Pallesen, Leo Pallesen, Kristian Boldrup og Ole Kristensen ligger på kirkegården.

På Feldingbjerg Kirkegård ligger lederen af gruppen, skovfoged Johannes Alsbjerg, mens Ole Rauff Hansen er stedt til hvile på Kobberup Kirkegård.