Grethe Ulstrup. Privatfoto

Debat: Viborg, slut op om Midtvejsmotorvejen

DEBAT Det var et chok at erfare, at F & H flytter fra Viborg. Det er hjerteblod, når et firma, som har ligget i Viborg i 77 år flytter på grund af kommunens dårlige infrastruktur.

Det er også chokerende at læse (7/11 VSF) et læserbrev af formanden for Hærvejsmotorvej NEJ TAK. Her bliver fokus flyttet væk fra vores manglende motorvejsforbindelse, og virksomhedsflytningen bliver bortforklaret med, at F & H blot vil ligge tættere på Århus havn, fordi de modtager en del af deres varer herfra. Et hurtigt opslag på Google viser imidlertid, at forskellen fra Pårup til Århus og fra Viborg til Århus er 3,9 km.

Jeg har ingen mulighed for at vide det, men det er sandsynligt, at F & H i lighed med mange andre virksomheder også får varer fra Rotterdam, Hamborg og fra Østeuropa. En ting jeg ved med sikkerhed er, at de varer, der modtages i firmaet, også skal distribueres ud til hele landet. Her kommer vi til kort i Viborg kommune, idet vi ikke er tilsluttet motorvejsnettet. Distributionsomkostningerne er en meget væsentlig faktor i et handelsfirmas mulighed for at klare sig i konkurrencen, så Viborg bliver naturligvis sorteret fra.

I læserbrevet argumenteres der for, at en udvidelse af eksisterende vej nord/syd vil afhjælpe problemet. Ja, det er jeg også sikker på, men den udvidelse vil komme til at ske i Østjylland, hvor der argumenteres stærkt for en udvidelse af E45. En udvidelse af vejen Viborg/Århus er også opstillet som en løsning. Ja, her vil der blive brug for 1 spor til Viborg og 2 spor til Århus, for strømmen kommer kun til at gå en vej.

Jeg har i mit lange arbejdsliv haft forbindelse til mange fabrikker og handelsfirmaer, og jeg kan nu vinke til dem, når jeg kører på motorvejsnettet. De har stort set alle lagt sig ved siden af en motorvej af indlysende grunde. Vi kan ikke regne med tilvækst af virksomheder i Viborg, som det ser ud nu. Jeg vil gerne opfordre til, at alle gode kræfter forener sig og arbejder hårdt på at få Viborg på motorvejskortet, så vi kan undgå mere usikkerhed om Midtvejsmotorvejen og dermed flere fraflytninger.

Bosætningen i vores kommune afhænger af, at vi kan fastholde og tiltrække virksomheder. Hvis bosætningen går i stå eller går tilbage, vil vi opleve flere smertelige år, hvor der skal skæres i budgetterne i vore børnehaver, skoler og ældrepleje. Det vil også blive en trussel mod vore statslige og regionale institutioner i det lange løb.