Kobberup Menighedsråds friluftsgudstjeneste på Kristi himmelfartsdag afholdes i år her ved Bette Tastum Sø med sheltere og Ejnar Bavnehøj i baggrunden. Foto: Henrik Bagge

Friluftsgudstjeneste: Velkommen i den grønne lund

Kobberup Menighedsråd gentager succesen med en friluftsgudstjeneste på Kristi himmelfartsdag

KIRKE Kobberup Menighedsråd inviterer igen i år til friluftsgudstjeneste på Kristi himmelfartsdag – denne gang ved »Ejnar Bavnehøj« (ikke at forveksle med Danmarks tredjehøjeste punkt) på sportspladsen i Tastum.

Kobberup Menighedsråd vil gøre det til en tradition, at den årlige Kristi himmelfartsgudstjeneste afholdes udendørs som en friluftsgudstjeneste et sted i sognet. Sidste år blev den således med stor succes afholdt i Thorsdal i Kobberup. I år er det så sognets næststørste by, som lægger arealer til.

I forbindelse med etablering af et regnvandsbassin på sportspladsen for nogle år siden gjorde Tastum Borgerforening i samarbejde med Viborg Kommune en dyd af en nødvendighed.

Regnvandsbassinet fik status af en lille sø kaldet »Bette Tastum Sø«. Den overskydende bunke jord lod man ligge og såede græs på. Sidenhen placerede en kendt borger i Tastum en stor sten på toppen, hvorved den fik navnet »Ejnar Bavnehøj«.

Bette Tastum Sø og Ejnar Bavnehøj er en idyllisk plet i Kobberup Sogn med borde og bænke, et shelter og sågar et muldtoilet, hvis man skulle blive trængende. I forbindelse med renoveringen blev der også plantet en del æbletræer på området, og med lidt held blomstrer de til friluftsgudstjenesten.

Den starter klokken 10.30, og sognepræst Anna-Christine Elming vil forestå gudstjeneste og altergang, mens organist Rita Rozko spiller til salmerne på sit klaver.

Folk opfordres til selv at tage en stol og et tæppe med og gerne også en kaffe- eller frokostkurv, som kan nydes efterfølgende i hyggeligt samvær.

Ved dårligt vejr flyttes gudstjenesten ind i »Stakladen« på sportspladsen, hvor der i øvrigt også er toilet.