Malene Wagner Lassen, der her ses sammen med Sparkær Borgerforenings formand Kristian Olesen, har været i front i forhold til at få politikerne i tale. Foto: Hans Peter Johansen

Massiv opbakning: Opråb mod lukning af Søløven

Borgerne i Sparkær protesterede mod udsigten til at byens børnehave skal lukke for at spare 250.000 kroner

SPARKÆR Der var torsdag et rend af mennesker ved Børnehaven Søløven i Sparkær.

De var mødt frem for at markere, at de bakker op om borgerforeningens arbejde for at forhindre en lukning af børnehaven i Sparkær.

Den har Viborg Kommune ellers fået kig på som led i en spareøvelse, selv om det af Børne- og Ungeudvalgets seneste møde fremgik, at en årlig besparelse beløber sig til sølle 250.000 kroner.

Malene Wagner Lassen, der er med i et ad hoc børnehaveudvalg under Sparkær Borgerforening, er gået forrest i forhold til at få politikerne i tale, senest med et læserbrev i Viborg Stifts Folkeblad.

Hun havde sammen med formand for Sparkær Borgerforening Kristian Olesen inviteret byens borgere til en lille demonstration med fotoseance foran Søløven for at vise byrådspolitikerne, at byen står sammen om at ville bevare et pasningstilbud i Sparkær.

For som Malene Wagner Lassen på forhånd havde tilkendegivet i invitationen:

- Mister vi vores børnehave, er der stor risiko for, at børnefamilier fravælger byen, at vores huse taber værdi og at vores fine lokalsamfund får det svært.

Af samme grund var hun og Kristian Olesen også meget glade for det store fremmøde og vurderede, at op mod 150 i alle aldre var dukket op til dagens demo med fotosession.

Med dette lille arrangement håber de på, at det har en effekt overfor politikerne, så de vil genoverveje deres plan, der ikke bare vil lukke for pasningsmuligheder i Sparkær, men også er en bombe under Sparkær Skole.

Efter fotograferingen var der is til alle børnene.