Mette Nielsen. Privatfoto

Debat: 10-års planen for psykiatrien – endelig kom den

DEBAT Psykisk sygdom er Danmarks største folkesygdom. Det betyder, at der er flere danskere som lider er psykisk sygdom end kræft, diabetes og hjertesygdomme. Det overrasker nok de fleste, med det gør det tydeligt, hvor mange mennesker der egentlig er tale om.

Psykisk sygdom aldrig blevet sidestillet med fysisk sygdom. Det skal der laves om på. Og jeg vil gøre alt det, som jeg kan i den sammenhæng.

I forhold til 10-års planen for psykiatrien, så er der meget godt i den plan:

Det glæder mig, at der skal sættes ind her og nu i forhold til, at nedbringe stigende ventetider og bidrage til overholdelse af udrednings- og behandlingsrettighederne. Det betyder, at der kan ansættes ca. 100 ekstra personer i psykiatrien med patientrettede funktioner.

Derudover skal det være et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse. Når vores børn og unge ikke trives, så er det vigtigt, at vi hurtig kan tage hånd om det!

Indsatserne for mennesker med svære psykiske lidelser skal ligeledes styrkes. Det er vigtigt i forhold til den enkeltes livskvalitet. Men det er også vigtigt, så geneindlæggelse på geneindlæggelse undgås. Det er vigtigt, at patienterne færdigbehandles før udskrivningen.

Der skal fokuseres på styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer. Lige præcis det her var noget jeg kiggede efter. Jeg husker den forfærdelige sag, hvor Sofie døde under en indlæggelse i psykiatrien i Viborg. Siden den dag hvor Sofie døde, lovede jeg mig selv, at jeg ville gøre alt det jeg kan for, at der i sundhedsvæsnet/psykiatrien ses på det hele menneske, i særdeleshed når man er i behandling for mere end en sygdom/lidelse.

I forhold til udvikling af psykiatrien på længere sigt er aftalepartierne enige om 19 mål! Jeg hæfter mig ved, at der er en del gode elementer i blandt:

- Bedre overgange mellem behandlings- og socialpsykiatrien – det er meget vigtigt! Og så skal brugen af tvang i psykiatrien skal nedbringes meget mere. Derudover skal der være fokus på tilfredshed med ophold på botilbud. Der skal også være tilfredshed med den bostøtte, som man får i eget hjem. Der er mange flere gode ting i blandt - og det her var nogen af dem.

Med aftalen om en 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed er der siden 2019 samlet prioriteret et løft af området på 1,1 mia. kr. årligt fra 2023 og frem! Penge er uden tvivl vigtige. Men det er faglighed, forebyggelse og kulturændringer også eks. i forhold til brug af tvang og magtanvendelser i psykiatrien.

Alle folketingets partier er med i 10-års planen med undtagelse af Moderaterne. Det er godt for psykiatrien, at der er bred opbakning på tværs af folketingets partier. Vi har brug for stabilitet, samarbejde og brede løsninger.