Grøn kølleguldsmed (billedet) er sammen med den ålelignende flodlampret særlige for Natura 2000-området ved Resen Bæk og skal derfor tilgodeses af særlige hensyn. Arkivfoto: Biopix/Gerth Hansen

Bæk får særstatus: Fjends får det vildeste vandløb

Viborg Kommune flyder med strømmen, når Resen Bæk ved Kongenshus Hede får særstatus

NATUR Resen Bæk i Sydfjends har udsigt til at blive Viborg Kommunes vildeste vandløb.

Kommunens Klima- og Miljøudvalg har nemlig på et møde for nylig godkendt et nye regulativ for Resen Bæk, som er en del af Karup Å-systemet med start syd for Kongenshus Mindepark, hvorfra det med et fald på cirka 15 meter løber godt fem kilometer mod vest til udløb i Karup Å.

Og ifølge det bliver Resen Bæk et vigtigt element i kommunens forsøg på at klare sig godt i konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune.

Den er sat i værk af Miljøministeriet og har deltagelse af samtlige landets 98 kommuner i bestræbelserne på at udvikle de bedste projekter for at fremme biodiversiteten.

To sjældne arter tilgodeses

I den henseende er det hensigten, at Resen Bæk fremover helt skånes for grødeskæring og anden vedligeholdelse.

Skal der alligevel skæres grøde, vil det udelukkende ske ud fra et naturmæssigt hensyn og maksimalt én gang om året under hensyntagen til et par særlige Natura 2000-arter for området.

Det drejer sig om grøn kølleguldsmed og flodlampret, som er særligt udpeget for dette Natura 2000-område.

Grøn kølleguldsmed er vores største og mest elegante flodguldsmed med en længde på op til 60 millimeter, mens flod- eller bæklampretten er en underlig fisk, der tilhører dyregruppen rundmunde og har en åleagtig krop på cirka 30 centimeter.

Ingen protester fra lodsejere

Eva Pinnerup (S) er formand for Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg, og hun oplyser, at valget blandt andet er faldet på Resen Bæk, fordi den har et naturligt fald i terræn.

- Dermed er der ikke udfordringer med afvanding af de omkringliggende arealer, forstået på den måde at der ikke er behov for det store vedligehold som for eksempel grødeskæring, siger Eva Pinnerup, der heller ikke har modtaget protester fra nogen af de berørte lodsejere.

Resen Bæk ligger allerede i dag rimeligt uberørt hen, og det er ikke sådan, at den med sin nye status bliver helt ugenkendelig.

- Vi forventer som sådan ikke, at man vil mærke nogen forskel, men forhåbentlig vil man være mere opmærksom på at nyde og passe på den vilde bæk, siger Eva Pinnerup.

Godkendelsen af regulativet for Resen Bæk kommer efter et næsten fem år langt sagsforløb for nye vandløbsregulativer, der afsluttedes med først otte ugers høringsfrist og senest fire ugers klagefrist, som nu er udløbet.

Ifølge Viborg Kommunes nye regulativ bliver Resen Bæk fremover forskånet for grødeskæring, så det kan blive kommunens vildeste vandløb. Foto: Viborg Kommune
Med Kongenshus Hede øverst til højre på kortet, snor Resen Bæk sig langs den blå linje, inden den løber ud i Karup Å (den røde linje). Illustration: Viborg Kommune