Vinkel Bioenergi ønsker at opsætte solceller på et areal mellem biogasanlægget og Skive Lufthavn (i baggrunden). Det er ét af elementerne i den kommende udvidelse. Arkivfoto: Jens Kristensen

Så er den i Vinkel: Grønt lys til udvidelse af biogas

Mange borgere ytrede bekymring under de to første høringer om udvidelse af Vinkel Bioenergi

ERHVERV Arbejdet med at udvide Vinkel Bioenergi fortsætter nu.

Det sker efter to såkaldte fordebatter om udvidelse af virksomheden. Den ene blev gennemført først på året. Siden udvidede Vinkel Bioenergi med nye ønsker, og en ny fordebat blev nødvendig.

Vinkel Bioenergi ønsker at udvide selve biogasanlægget. Desuden ser virksomheden længere frem med en vision om blandt andet produktion af protein på basis af græs og et såkaldt Power-to-X-anlæg. Senest er et solcelleanlæg kommet til.

Skive Kommune har modtaget 30 høringssvar under de to fordebatter. Nogle af dem er underskrevet flere beboere i området.

De bekymrer sig om blandt andet mere tung trafik, støj, lugt og ejendomsværdi.

Den skitserede udvidelse af Vinkel Bioenergi vil give væsentlig mere trafik på smal vej til fare for bløde trafikanter. Det vil Vinkel Bioenergi kompensere for ved at etablere en helt ny vej mellem virksomheden og Rute 26.

Beboere i området har oplevet gener fra lugt, støj og lys fra Vinkel Bioenergi. Der kommer fortsat klager over lugt. Vinkel Bioenergi arbejder løbende på at få reduceret udledningen af lugt. Lys ér allerede blevet dæmpet, og der vil blive fastsat grænser for lugt og andre miljøgener i en ny miljøgodkendelse af virksomheden.

Dyrere landbrugsjord

En borger foreslår, at en udvidelse af Vinkel Bioenergi stoppes og erstattes af flere små anlæg i Skive Kommune. Det kan Skive Kommune ikke imødekomme, fordi området allerede er lagt ud til virksomhed af den type. Desuden anser embedsmænd, at en udvidelse af Vinkel Bioenergi kan blive en katalysator for innovative virksomheder og ny teknologi.

En landmand i området peger på, at Vinkel Bioenergi er begyndt at købe jord i området til høje priser. Det betyder, at han ikke har mulighed for at købe jord til planteavl. Embedsmænd vurderer, at Skive Kommune ikke har hjemmel til at påvirke frie markedskræfter.

Kommunen kan i øvrigt heller ikke kompensere ejere af ejendomme i området for eventuelt værditab som følge af udvidelsen af Vinkel Bioenergi.

Hvem betaler for vejen?

Skive Kommunes udvalg for teknik og miljø har godkendt, at planlægningen af udvidelsen af Vinkel Bioenergi fortsætter. Men nogle ting skal afklares med Vinkel Bioeenergi i den forbindelse.

- Det er meget fint, at Vinkel Bioenergi vil betale for en ny vej. Men de forudsætter, at Skive Kommune vedligeholder den. Vi tænker, at når den primære bruger af vejen bliver Vinkel Bioenergi, vil det være rimeligt, at virksomheden betaler noget af vedligeholdelsen af vejen, siger Goska Rasmussen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Udvalget vil også sikre sig, at der bliver taget hensyn til cyklister i området.

- Når det gælder lugt, kan vi se, at der ikke kommer klager over lugt fra Brødrene Madsens biogasanlæg i Balling. Det må kunne lade sig gøre at sikre, at naboer ikke bliver generet af stærk lugt. Man må bruge den bedste teknologi til at minimere lugt, siger Goska Rasmussen.

Hun anbefaler også, at Vinkel Bioenergi gør sig umage for at kommunikere, når de for eksempel prøver nye råvarer til produktion af biogas af.

Vinkel Bioenergi arbejder løbende med at begrænse gener fra produktionen.

- Vi er kun interesseret i, at udviklingen af Vinkel Bioenergi kommer til at ske i en god dialog med vores naboer, sagde Jeppe Klug Madsen, direktør for Vinkel Bioenergi, i august til Skive Folkeblad.