Arkivfoto: Tom Laursen

Julehjælpen nåede ud: Lions og Røde Kors hjalp 20 familier

I sidste ende kom også Mødrehjælpen fra Viborg ind over

FJENDS Som tidligere omtalt indgik Røde Kors Fjends og Lions Fjends et samarbejde op mod jul omkring hjælp til værdigt trængende i Fjends-området.

Det resulterede i, at i alt 10 familier med hjemmeboende børn fik et gavekort på 900 kroner til den dagligvarebutik i Fjends, der lå tættest på modtagerens bopæl, oplyser Vagn Brogaard fra Lions Fjends.

Med gavekortet fulgte også små gaver lavet af »nørklerne« fra Røde Kors. De havde også lavet juleposer af duge, som blev brugt til at komme gaver og gavekort i.

Som supplement til ovenstående blev Lions også kontaktet af Mødrehjælpen i Viborg.

Denne organisation havde fået rigtig mange ansøgninger – herunder 10 med bopæl i den gamle Fjends Kommune - og her bidrog Lions med yderligere 10 gavekort på hver 900 kroner, der på samme måde var til den nærmest beliggende dagligvarebutik.

Både Lions Fjends, Røde Kors Fjends og Mødrehjælpen Viborg glæder sig over det gode samarbejde og ikke mindst den hjælp, der er ydet til familier med behov, og organisationerne ser frem til at fortsætte og yderligere forstærke det nye samarbejde i 2023.