Der var ingen problemer med at holde varmen til onsdagens borgermøde på Mønsted Kro. Interessen for en rørledning fra Stoholm Fjernvarme til Østfjends var brandvarm, da op mod 250 borgere fra Mønsted, Sparkær, Gammelstrup og Stoholm sad tæt. Foto: Henrik Bagge

Der er skruet op for blusset: Fjernvarme på vej til Østfjends

Det ser ud til, at de brændende ønsker sig fjernvarme fra Stoholm i Mønsted, Sparkær og Gammelstrup

MØNSTED Kromand Frank Kudahl havde stillet 200 stole frem, og så var der dem, der stod op eller havde fundet et »sæde« i en vindueskarm.

Der var stort rykind med op mod 250 deltagere, da arbejdsgruppen, der forsøger at få udrullet fjernvarme i Østfjends, onsdag havde inviteret til borgermøde på Mønsted Kro, hvor den lille sal var blevet lagt til den store sal for at huse alle fremmødte.

Således var der i hvert fald denne aften ingen problemer med at få varmen, da de i stort tal var kommet fra især Mønsted, Sparkær og Gammelstrup, som er de byer, der er i spil til at få trukket en ledning fra Stoholm Fjernvarme.

Det er nemlig umiddelbart det scenarie, der arbejdes med og som orienteringen gik på, og mens et ligeledes velbesøgt borgermøde i Østfjendshallen tilbage i juni mere foregik på et teoretisk plan med en håndfuld mulige scenarier i spil, var svesken denne gang i høj grad på disken.

Der er nemlig ingen tid at spilde, hvis man vil undgå at blive efterladt på perronen, mens energitoget forlader stationen, så derfor blev der spidset ører, mens især Jens Hylling Kristensen fra rådgivningsfirmaet Hylling Energi & Projekt orienterede om, hvordan Østfjends tænkes opkoblet på Stoholm Fjernvarme, hvad tidshorisonten er, hvor stor tilslutningen skal være, og, ikke mindst, hvad det kommer til at koste.

Så meget koster det

Og for at tage det i omvendt rækkefølge, så kan borgerne i Østfjends se frem til en billigere varme end den, de har nu, men en dyrere varme end den, de har i Stoholm.

Det hænger sammen med, at de nye forbrugere selv skal finansiere den rørledning, der skal trækkes gennem det østfjendske samt det varmespild på omkring syv procent, der sker undervejs.

Dermed kan de i Østfjends med et slag på tasken se frem til en årlig varmeudgift på 20.000 kroner, hvor de p.t. typisk betaler på den gale side af 30.000 for at fyre med gas.

Dertil kommer en engangsudgift på 5000 kroner for at blive sluttet til. Det er dog et slagtilbud, der kun gælder indtil den 1. december 2022.

Den dato er nemlig sat som deadline for en uforpligtende tilkendegivelse om tilslutning, for at det hele overhovedet kan blive til noget.

Giver man tilsagn om tilslutning til fjernvarme i Østfjends, får man et af disse skilte til græsplænen, så det gode budskab kan spredes. Foto: Kurt Mosgaard

Syv ud af 10 skal sige ja

Og skal planerne realiseres, kræver det en opbakning på mindst 70 procent af de berørte husstande. Dem er der cirka 600 af, så der skal komme positive tilkendegivelser fra omkring 420 husstande inden den 1. december.

Det kan lyde af mange, men faktisk er man allerede omkring halvvejs, oplyser Kurt Mosgaard, Mønsted, fra arbejdsgruppen.

- Det vælter ind med tilkendegivelser i øjeblikket hos Brugsen her i Mønsted. Og det samme lyder til at være tilfældet hos købmanden i Sparkær, så jeg er slet ikke bekymret for, at vi ikke når det. Der er en meget positiv stemning omkring det, lyder det optimistisk fra Kurt Mosgaard.

Når man i mål med det krævede antal tilkendegivelser, forventes der, med alle mulige forbehold i et meget omskifteligt energimarked, at være første spadestik på projektet i 2023, når en rørforbindelse vil blive etableret fra Stoholm Fjernvarme til Gammelstrup og langs Lundgårdsvej til henholdsvis Sparkær og Mønsted.

Følges tidsplanen vil de første forbrugere i Østfjends blive tilsluttet i efteråret 2024, mens de sidste kommer med i løbet af 2025.