En perspektivering af den nye scene i Stoholm Anlæg viser, hvor alsidige formål kan komme i spil for byens borgere og foreninger. Illustration: Method & Madness Arkitekter

Stor donation på vej: Ny scene i Stoholm Anlæg er kommet tættere på

Projektet bliver nu støttet med 2,5 millioner kroner fra Villum Fonden

STOHOLM Stoholm Borgerforening har gennem længere tid arbejdet på at etablere en ny scene i byens anlæg, og det arbejde begynder nu at bære frugt.

En stor del af arbejdet har indtil nu bestået i projektering og dialog med eksterne aktører, blandt andre Viborg Kommune og forskellige fonde, om finansiering af den nye scene.

Og det er netop arbejdet med fondssøgning, der nu har bragt Stoholm betydeligt tættere på at kunne realisere byggeriet af en ny scene.

Den 7. november tikkede nemlig et brev ind fra Villum Fonden med et tilsagn om at støtte projektet med 2,5 millioner kroner.

- Den bevilling er et stort skridt mod at kunne realisere drømmen om et nyt samlingspunkt for byen og giver fornyet energi og motivation, når vi skal ud og skaffe resten af finansieringen, siger Stoholm Borgerforenings formand Susanne Bak.

Udendørs forsamlingshus

Det er tanken, at den nye scene skal fungere som et udendørs forsamlingshus, som er offentligt tilgængeligt og vil kunne bruges til alt fra Stoholm Festuge som ramme for musik og underholdning til andre events som juletræsfest eller Halloween.

Kirken kan også holde udendørs gudstjenester fra scenen, og til daglig kan den bruges af både dagplejere, børnehaver og skole, er tanken.

Reposerne kan således bruges af de små til at klatre og træne motorikken, og da handicapvenlighed er tænkt ind i projektet, er det også et oplagt udflugtsmål for det nærliggende plejehjem, der praktisk talt kommer til at have den nye scene i baghaven.

Scenen kommer samtidig til at levere rum til bypedellerne, som er med til at vedligeholde og forskønne Stoholm.

Stoholm er i forvejen en by i udvikling med befolkningstilvækst, et aktivt handelsliv og en ny skole i støbeskeen.