Over 100 gæster fandt vej til generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og Omegn. Privatfoto

Velbesøgt generalforsamling: Søskendepar var trækplastret

Et foredrag af Marianne og Niels Dengsø Jensen trak over 100 gæster til Løgstrup Hallen

LØGSTRUP Over 100 gæster kunne det tiltrække, da Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og Omegn for nylig afholdt generalforsamling i Løgstrup Hallen.

Det helt store trækplaster var et foredrag med de to Dengsø Jensen søskende, Marianne og Niels, som fortalte om opvæksten på en gård i Knudby og om deres videre vej i livet med den gode opvækst som ballast.

Det var et frit liv, hvis man blot sørgede for at passe pligterne og spisetiderne og samtidig ikke lave for mange ulykker.

De fortalte om skoletiden i Løgstrup og om forskellige gode lærere, hvoraf flere var tilhørere på aftenen.

Foredraget berørte også de personer, der havde haft tilknytning til gården som ansatte, konsulenter og dyrlæger, hvoraf også nogle var til stede.

Og så var der anekdoter om landevejens farende svende, der altid blev taget vel imod, selv om de blev visiteret for tændstikker, inden de fik lov til at sove på halmloftet.

I generalforsamlingens beretning fortalte formand Flemming Dollerup om den store tilslutning til foreningens arrangementer, som da 130 personer mødte op til præsentationen af Lokalhistorisk Kalender 2022.

En gammel smalfilm fra Meldgaard i Fiskbæk, der blev vist uddrag fra, kan ses i fuld version på foreningens hjemmeside.

Til bestyrelsen var der genvalg til Linda B. Olesen, Bent Mortensen og Bent Kvisgaard samt suppleanterne Anders Vestergaard og Erling Annesen.

Trækplastret var et foredrag med søskendeparret Marianne og Niels Dengsø Jensen, der voksede op på en gård i Knudby. Privatfoto