Arkivfoto

Advarsel: Kommunen fraråder badning ved Hjarbæk Strandpark

Der er målt et for højt indhold af fækale enterokokker i badevandet

HJARBÆK Viborg Kommune har målt et for højt indhold af enterokokker ved Hjarbæk Strandpark, og der er derfor sat et skilt op med besked om, at badning frarådes ved stranden.

Der er bestilt opfølgende prøver, og skiltet vil blive fjernet igen, når kvalitetskravene igen er overholdt, oplyses det i en pressemeddelelse.

Kommunen foretager hvert år analyser af badevandet, som analyseres for indhold af E. coli (fækale colibakterier) og enterokokker (fækale enterokokker).

I løbet af badesæsonen vurderer man også løbende tilstedeværelsen af alger i forbindelse med badevandskontrol, men det er noget, som badegæsterne også selv skal holde øje med.

Algeforekomsten kan variere hurtigt afhængigt af vejrforholdene, hvilket gør det vanskeligt at få reelt billede af den aktuelle algeforekomst gennem prøveudtagning, men en tommelfingerregel siger, at man for at bade skal kunne se fødderne, når man står i vand til knæene.