Kortet her viser, hvor vindmøllerne nær Nordfjends tænkes placeret. De grønne markeringer er områder, som er omfattet af naturbeskyttelse.

Store vindmøller kan komme tæt på beskyttet natur: - Det vil være træls at se på

Vindmøller nær Virksund bliver ikke noget kønt syn, mener udvalgsformand, som samtidig ikke vil blande sig i, hvor Viborg Kommune sætter vindmøller op

ENERGI Politikere i Skive Kommune vil ikke blande sig i, hvordan Viborg Kommune tillader vindmøller opsat.

Derfor har Skive Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø afholdt sig fra at kommentere et forslag om at sætte syv 150 meter høje vindmøller op cirka to kilometer øst for Virksund.

Vindmøllerne kommer til at svare til de nye vindmøller ved GreenLab Skive, når det gælder højde. De vil blive meget synlige i store dele af Nordfjends. Hele Nordfjends er ellers udpeget som bevaringsværdigt landskab, hvorfor Skive Kommune holder det fri for vindmøller.

Kommunen har nemlig for Nordfjends en landskabs- og udviklingsstrategi. Baggrunden for den er det unikke landskab med meget varierende terrænforhold, bronzealderhøje, lange sammenhængende kyststrækninger, en levende kystdynamik, åbne marker og mange flotte udsigter over vige, fjord, strande, bakker og skove, som alt sammen er med til at skabe et komplekst og storslået landskab.

Derfor vurderer embedsmænd i Skive Kommune, at de nye vindmøller øst for Virksund vil få en uhensigtsmæssig placering.

- Vi er ikke enige i Teknik- og Miljøudvalget. Derfor afgiver vi ikke høringssvar på Viborg Kommunes høring om forslaget. Jeg mener ikke, at de vindmøller kommer til at genere nogle på Skive-siden, siger næstformand for Udvalget for Teknik og Miljø Anders Bøge (SF).

- Det vil være træls at se på vindmøller i et ferieområde som i Nordøstfjends. Men vi vil ikke blande os i Viborg Kommunes planlægning, siger Goska Rasmussen (V), Glyngøre, formand for udvalget.

De syv vindmøller forventes at komme til at producere el svarende til årsforbruget i cirka 22.500 husstande.