De 30 nye playmasters fra Mønsted Skole har nu fået kompetencer som skoleskak-mentorer og hjælpelærere. Privatfoto

Godt træk: Nye rollemodeller gennem skoleskak

30 elever på Mønsted Skole laver nu hjernetræning og fællesskab for kammeraterne

MØNSTED 30 elever på Mønsted Skole deltog mandag den 18. maj i Dansk Skoleskaks Playmaster-kursus, og de udgør dermed et korps, der kan fremme læring og trivsel på skolen som rollemodeller for især yngre elever.

På dagen blev eleverne undervist i at lære fra sig, og efter frokost kom ildprøven: De frivillige skulle nu teste deres nye viden på en indskolingsklasse.

Det klarede de flot og har nu fået bevis på, at de som udlærte Playmasters er kompetente arrangører af frikvartersskak, hjælpelærere i skoleskakundervisningen og en vigtig brik, når skolen afholder Skolernes Skakdag - hjernens motionsdag.

- Eleverne var superseje og engagerede. De er nu parate til at undervise deres yngre skolekammerater, og deres skole ved, hvordan de skal bringes på banen. De er vokset en halv meter i løbet af i dag og har fået kompetencer som skoleskak-mentorer og hjælpelærere, lyder det fra læringskonsulent i Dansk Skoleskak Gitte Wisborg efter en dag på Mønsted Skole.

Dansk Skoleskak har uddannet op mod 250 Playmasters på landsplan, og fremtidens ildsjæle er afgørende for at forankre skoleskakken på de forskellige skoler.

Med skoleskak er både hjerne, trivsel og fællesskab i fokus, når blandt andet populære minigames baseret på skakspillet findes frem, så eleverne på samme tid træner deres evne til at koncentrere sig, tænke logisk og problemløse.

De nye playmasters udgør nu et korps, der kan fremme læring og trivsel på skolen som rollemodeller for især yngre elever. Privatfoto