Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Katrine Fusager Rohde (V) har stået i spidsen for det arbejde, der nu har udmøntet sig i et forslag til en ny skolestruktur i Viborg Kommune, som byrådet efter en høringsperiode skal tage endelig stilling til i november. Arkivfoto: Steen Don

Ny skolestruktur: Færre skoledistrikter, men ingen skoler nedlægges

Viborg Kommune har præsenteret forslag til ny skolestruktur, der blandt andet vil reducere Sparkær Skole til fire årgange

FJENDS Alle nuværende matrikler bevares, mens antallet af skoledistrikter ændres fra 25 til 16.

Derudover etableres der skolefællesskaber for de skoler, der ikke lægges sammen med en anden skole.

Det er hovedpointerne i det forslag til en ny skolestruktur, som er blevet præsenteret af Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune og indstillet til byrådet efter et møde i sidste uge.

Dermed forventer man på de foreslåede strukturændringer at kunne spare godt 22 mio. kroner i 2024, godt 25 mio. kroner i 2028 og omkring 30 mio. kroner i 2033.

Rettidig omhu

Herudover er det forventningen, at de nye skoledistrikter og skolefællesskaber vil kunne optimere på driften, som i givet fald vil komme de enkelte skoler til gode.

- Skolestruktur er en af de vanskeligste politiske opgaver for et byråd, fordi konsekvenserne af ændringerne kan have stor betydning for den enkelte families hverdag og for lokalsamfundet. Men enten gør vi noget nu, ellers kan vi ikke sikre et skoletilbud med kvalitet for alle. Med forslaget har vi lagt vægt på at sikre rammerne for en fortsat høj kvalitet i vores fælles skolevæsen, samtidig med at forslag til en strukturændring har mindst mulig konsekvens for den enkelte familie, idet alle matrikler bevares, siger udvalgsformand Katrine Fusager Rohde (V) på udvalgets vegne i en pressemeddelelse.

Øvelsen har dermed snarere været at reducere antallet af klasser på kommunalt plan end at reducere antallet af skoler, og det nye Børne- og Ungdomsudvalg har taget afsæt i fem principper, som byrådet vedtog i november 2020, samt ikke mindst i de input, udvalget fik fra borgerne på tre dialogmøder i foråret, hvoraf det ene foregik i Stoholm.

Sparkær Skole bliver mindre

Besparelserne hentes altså ved effektiviseringer i ledelse og administration, men også ved klasseoptimeringer.

Når antallet af skoledistrikter reduceres fra 25 til 16, foreslås det konkret, at 14 skoler bliver sammenlagt til syv, så alle de berørte skoler lukkes, inden de genopstår parvis som en samlet skole med ét budget, ét personale, én ledelse og én skolebestyrelse, men altså stadig to matrikler. Det berører ingen skoler i Fjends.

Andre syv skoler, herunder Løgstrup Skole, Stoholm Skole og Vestfjendsskolen i Vridsted, fortsætter som selvstændige skoledistrikter, men skal indgå i skolefællesskaber, hvilket er ensbetydende med både et fagligt og et administrativt samarbejde.

Derudover vil de to nuværende skolefællesskaber Skals/Ulbjerg og Mønsted/Sparkær blive til to skoledistrikter.

Der bliver altså ikke i denne omgang tale om deciderede skolelukninger, når alle matrikler bevares, men de mindste skoler vil opleve at få beskåret klassetrinene.

Således er der for eksempel lagt op til, at Sparkær Skole i Østfjends fra skoleåret 2023/2024 vil være reduceret til 0.-3. klasse.

Høringsperiode uge 23-35

I den videre proces herfra skal forslaget fra Børne- og Ungdomsudvalget først igennem behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, inden byrådet behandler indstillingen den 18. maj med henblik på en offentlig høringsperiode fra mandag den 6. juni til søndag den 4. september.

Inden da vil der også blive afholdt et informationsmøde med repræsentanter for skolebestyrelserne samt et borgermøde den 8. juni.

Den 21. september vil Børne- og Ungdomsudvalget så behandle høringsforslagene med henblik på en endelig indstilling, som skal igennem Økonomi- og Erhvervsudvalget, inden byrådet ventes at tage endelig stilling den 16. november.

Her er tallene bag

Elevtallet i Viborg Kommune toppede i skoleåret 2017/18 med 10.270 elever.

Siden er det faldet med godt 800 til nu 9444, og ifølge en prognose kommer man i skoleåret 2028/29 helt ned på 8560 elever eller et samlet fald på omkring 1700 elever over 10 år.

Kommunen modtager cirka 60.000 kroner per elev i bloktilskud fra staten svarende til cirka 600 millioner kroner i alt.

Med et fald på yderligere 900 elever over de næste syv år vil bloktilskuddet fra staten derfor falde med cirka 54 millioner kroner i forhold til i dag.

Sparkær var stærkt repræsenteret ved forårets dialogmøde i Stoholm med Viborg Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg, der nu har foreslået, at Sparkær Skole fra 2023 reduceres til årgangene 0.-3. klasse. Arkivfoto: Steen Don