Sådan kommer Fly Eventyrhave i grove træk til at tage sig ud, når den efter planen står færdig i november 2021. Illustration: Styregruppen

Eventyrlig gave til Fly

Fly har fået 600.000 kroner fra Nordea-fonden til projektet Fly Eventyrhave

VESTFJENDS Torsdag fik foreningslivet det til at runge af jubel i Fly, som det ellers kun gør, når der er aktivitet i det nærliggende militære øvelsesterræn.

En gennemarbejdet ansøgning om midler til projektet Fly Eventyrhave fik kasseapparatet til at ringe hos Nordea-fonden, der kunne meddele styregruppen for det fælles projekt på tværs af flere foreninger, at de vil modtage 600.000 kroner i støtte til projektet.

Hele projektet har et budget på netop 600.000 kroner, og med bevillingen fra Nordea-fonden er Fly Eventyrhave altså nu fuldt finansieret.

Projektet er planlagt til at starte i februar 2021 og ventes færdigt i november 2021.

Et kulturelt åndehul

Af ansøgningen til Nordea-fonden fremgår, at Fly Eventyrhave er et engområde på 5000 kvadratmeter bag byens sportsplads, der vil blive forvandlet til et eventyrligt mødested, hvor »fællesskabet styrkes i aktiviteter for krop og sjæl« i et åndehul med cykelsport, fælles frugthave og et fabeltårn.

Også storytelling har styregruppen haft styr på, da der i ansøgningen er gjort opmærksom på, at eventyrhaven »kun ligger et stenkast fra den gård, hvor Jeppe Åkjær blev født og voksede op«.

Som overordnede mål har man blandt andet haft at gøre det attraktivt at vokse op og leve sit liv i Fly, at sætte byen på landkortet og tiltrække både lokale, turister samt potentielle nye flyboere, og at etablere et aktivt udendørs mødested med fælles oplevelser på tværs af aldre og interesser.

Tre store poster

Ansøgning og projekt hviler i alt væsentligt på tre store budgetposter.

Det ene er en fælles frugthave med et budget på godt 150.000 kroner, der kommer til at rumme omkring 110 frugttræer, en terrasse, shelters og bålplads. Der tænkes også i eksempelvis mostning, ciderfremstilling og mjødbrygning.

Den anden store post er en mountainbike bane til knap 150.000 kroner, der skal skabe et aktivt udeliv med fokus på motion, sundhed og gode relationer, hvor der er fysiske udfordringer for såvel den utrænede rytter som den mere garvede.

Den tredje og største post på godt 220.000 kroner er etableringen af et såkaldt Fabeltårn, hvorfra der vil udspringe blandt andet alsang, udstillinger under åben himmel, taler og det årlige sankthansbål.

Styregruppen for Fly Eventyrhave har bestået af Mads Aabenhus, Thomas Berg, Kristian Arentz, Eva Mikkelsen, Hans Henrik Juhl, Vibeke Bitsch Kristoffersen, Rasmus Mørup Johansen og Mads Nejsum Madsen.

I alt har 61 projekter modtaget samlet 31,8 millioner kroner fra Nordea-fondens Her-bor-vi-pulje, hvoraf tre fjerdedele er udendørs aktivitetspladser, mens den sidste fjerdedel er gået til forsamlings- og aktivitetshuse.