Det hele startede på borgermødet her i Østfjendshallen tilbage i april 2022, hvor blandt andre bestyrelsesformand Henry Jensen fra Stoholm Fjernvarme gjorde rede for planerne om fjernvarme til Østfjends foran et stort publikum. Et massivt flertal har nu på en ekstraordinær generalforsamling i Stoholm Fjernvarme sagt ja til at udvide mod øst, så Mønsted og Sparkær fremover kan få leveret fjernvarme fra Stoholm. Arkivfoto: Henrik Bagge

Grønt lys: Stoholm bakker op om fjernvarme til Østfjends

Der var godt nyt til østfronten, da en ekstraordinær generalforsamling banede vejen for at koble Mønsted og Sparkær på Stoholm Varmeværk

ENERGI Stoholm Fjernvarme gennemførte for nylig sin anden ekstraordinære generalforsamling omkring udrulningen af fjernvarme fra Stoholm til Sparkær og Mønsted med dertil hørende vedtægtsændringer.

Og det resulterede i en massiv opbakning til planerne, idet 45 sagde »ja« og blot en enkelt »nej«, mens der også var et par blanke stemmer. Ifølge vedtægterne krævede udvidelsen et flertal på 2/3.

- Det kan vi kun være kanonglade for, og det er et vigtigt og helt afgørende skridt hen mod fjernvarme i Østfjends, siger Kurt Mosgaard, Mønsted, fra den arbejdsgruppe, der siden sidste forår har arbejdet intensivt på at skaffe fjernvarme til Mønsted, Sparkær og oprindeligt også Gammelstrup.

Mens antallet af forhåndstilkendegivelser i Mønsted og Sparkær var overvældende med samlet 86 procents tilslutning, var imidlertid kun godt halvdelen i Gammelstrup varme på ideen, hvorfor lillebyen ikke længere er en del af planen for udrulningen, selv om den ligger lige på vejen.

Det vil simpelthen blive for dyrt for den enkelte forbruger i Gammelstrup at blive koblet på den nye rørføring.

Kurt Mosgaard roser samtidig Jens Hylling Kristensen fra rådgivningsfirmaet Hylling Energi & Projekt og bestyrelsesformand Henry Jensen fra Stoholm Fjernvarme for en stor indsats og veludført arbejde.

Ifølge Kurt Mosgaard vil arbejdsgruppen bestå og fortsætte samarbejdet med Stoholm Fjernvarme omkring det videre forløb med at få etableret en transmissionsledning ud af Stoholm langs Lundgaardsvej, inden rørføringen deler sig i retning af de to byer på linjen.

Nyt varmeværk på vej

Udvidelsen mod øst er også ensbetydende med omkring 500 nye kunder i butikken, måske allerede i løbet af 2023 og 2024 afhængigt af Viborg Kommunes godkendelser.

Det betyder også en forøgelse på cirka 50 procent i forhold til de flere end 1000 kunder, der allerede er koblet på i Stoholm, og det stiller nye krav til kapaciteten for det nuværende varmeværk, der baserer sig på nye varmepumper, to ældre naturgaskedler, en træpillekedel samt to gasmotorer, som leverer strøm.

Den nuværende kapacitet rækker imidlertid ikke til 50 procent flere kunder, og faktisk er der stor sandsynlighed for, at der ligefrem skal bygges et helt nyt varmeværk, ifølge bestyrelsesformand Henry Jensen.

Man har nemlig længe ønsket og kigget på muligheder for at optimere den eksisterende produktion, og de mange nye forbrugere er en velkommen lejlighed til at gøre noget ved det.

- Det er jo en klar fordel, når vi er så mange som muligt til at betale for udvidelserne i produktionen. På den måde giver fjernvarmeudrulningen også god mening for vores eksisterende forbrugere, siger Henry Jensen.

Et eventuelt nyt varmeværk vil skulle lånefinansieres og i sidste ende betales af alle værkets forbrugere, nye som gamle.

Det bliver dog udelukkende de nye forbrugere på udvidelsen mod øst, der selv kommer til at forrente det projekt og dermed også i afskrivningsperioden på 30 år betale en højere pris for varmen, end de gør i Stoholm.

En forøgelse af kundeunderlaget på omkring 50 procent kan betyde, at der skal bygges et helt nyt varmeværk i Stoholm. Arkivfoto