Omkring 100 borgere mødte op til generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og Omegn. Privatfoto

Generalforsamling: Stor, lokalhistorisk tilslutning i Løgstrup

Omkring 100 gæster mødte frem til årsberetning og foredrag

LØGSTRUP Da Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og Omegn for nylig afholdt generalforsamling, trak det omkring 100 mennesker af huse til en interessant aften med både information og foredrag.

Efter generalforsamlingen holdt historikeren Henning Ringgaard Lauridsen nemlig et foredrag med udgangspunkt i bogen »Ved jorden at blive. En vestjysk slægts- og danmarkshistorie 1661-1984.«

Henning Ringgaard Lauridsen stammer fra en vestjysk husmandsslægt og har haft sin opvækst omkring Borbjerg. Inspiration til bogen havde han fået fra faster Karen, når de kiggede i familiealbummet, og hun fortalte om personerne på billederne.

Henning beskrev samfundet i gamle dage, hvor de sociale og sanitære forhold betød stor børnedødelighed. Man havde ikke egen brønd til drikkevand, og kreaturer, høns og gæs var en del af hverdagen inde i huset. Det gav anledning til plettyfus og epidemier med feber.

Før i tiden var der næsten altid en stor børneflok. De levede under dårlige vilkår, og familien måtte slide for føden. Sådan var det også i Hennings familie, men forholdene blev bedre med tiden, så man i stedet for husmand blev gårdmand.

Bykulturen vandt også frem, og det gav chance for uddannelse og nye arbejdsmuligheder. De unge fra landet tog til byen for at studere. Ude i samfundet oplevede man studenterdemonstrationer, og det gav et kultursammenstød mellem familie og venner. Tvinds Rejsende Højskole og Thy-lejren opstod.

Henning tog HF på Nr. Nissum Seminarium og læste videre på Aarhus Universitet.

Foredraget sluttede med udsagnet »Fra håndens arbejde til åndens arbejde«, som giver et godt indtryk af foredragets tidsrejse.

Mange medlemmer og sund økonomi

I årsberetningen fortalte formanden, at det nu var henholdsvis 10 og 5 år siden, at foreningen blev oprettet og Lokalhistorisk Arkiv for Løgstrup og Omegn blev etableret. Arkivet er kommet godt i gang med mange besøgende, og medlemstallet i foreningen er nu oppe på 270.

Der blev også fortalt om foreningens mange aktiviteter, bl.a. byvandring i Kølsen og præsentation af lokalhistorisk kalender 2023, begge med op mod 150 deltagere.

Der blev vist et klip fra en video med den snart 102-årige Aage Pedersen, der er født i Rogenstrup. Han fortalte om, da han reddede skomagerens søn op ad Rogenstrup Sø, da denne var faldet gennem isen, og da han i 1943 overværede englændernes bombardement af B&W’s motorfabrik på Christianshavn på allernærmeste hold.

En god nyhed er, at Sammenslutningen af LokalArkiver har fået en lempelse igennem, der gør det muligt at vise konfirmations- og skolebilleder på arkiv.dk - med navne - blot de er mere end 20 år gamle.

Det skyldes, at konfirmation nu ikke længere er betegnet som en »religiøs handling«, men en »kulturel begivenhed«, og så må man godt, i henhold til persondataloven.

Formanden sluttede beretningen med en anden god nyhed.

I samarbejde med Løgstrup Borgerforening og Løgstrup Skole er der iværksat et nyt projekt, hvor historiske ruter i Løgstrup formidles via QR-koder. Der bliver både en voksen- og en børnerute.

Det er et treårigt forløb, hvor børneruten laves med animationsfilm i samarbejde med Animation Workshop i Viborg og Løgstrup Skoles 5. klasser.

Premiere på første voksenrute bliver sidst i september, første børnerute omkring påske 2024. Der søges p.t. om fondsmidler til projektet.

Kassereren fremlagde herefter årsregnskabet med en fornuftig økonomi, som blev godkendt af generalforsamlingen.

Der var fire bestyrelsesmedlemmer på valg, og følgende blev genvalgt: Flemming Dollerup, Gudrun Bjerregaard, Egon Horslund Pedersen og Henning Lyngsø. Som ny suppleant valgtes Anne Kirstine Hansen.

Henning Ringgaard Lauridsens foredrag baserede sig på hans bog »Ved jorden at blive. En vestjysk slægts- og danmarkshistorie 1661-1984.« Privatfoto