Blot seks stemmer afgjorde sagen, da Landboforeningen Limfjord blev historie. Foto: Joan Thora E. Laurberg

Snævert flertal sagde ja til fusion

Landboforeningen Limfjord er historie, og Fjordland er nu født

FJENDS Der skulle en ekstraordinær generalforsamling og to lange debatter til, før det lykkedes for den nu sidste bestyrelse for Landboforeningen Limfjord at få overbevist sine medlemmer om, at de skulle sige ja til at blive fusioneret med kollegerne fra Thy og Lemvig.

Blot seks stemmer skilte ja- fra nej-stemmerne. For stemte 89, mens 83 stemte nej til en fusion. To stemmesedler blev afleveret i blank tilstand.

Egenkapitalen på 31 millioner kroner vil nu for størstedelens vedkommende gå til det samlede medlemstal i den nye fusionerede forening, der på forhånd har fået navnet Fjordland.

Flere medlemmer udtrykte både på den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling kritik af fremgangsmåden. De pegede blandt andet på processen, hvor de både op til afstemningen og i forbindelse med selve arbejdet havde ønsket større inddragelse.

Med 223 deltagere blev der sat rekord ved den ekstraordinære generalforsamling, der fandt sted i Salling Hallerne i Roslev.

Aldrig i nyere tid har så mange deltaget i en generalforsamling i foreningens regi, og der var store følelser på spil fra både den ene og anden side af salen.

Landboforeningen Limfjord havde tidligere godt 700 medlemmer. Den fusionerede forening har godt 2000 medlemmer, når både aktive og interessemedlemmer tælles med.