Limfjordens Hus i Glyngøre var blandt de ansøgere, der i 2020 fik midler af LAG Skive-Viborg, da 62.000 kroner hjalp til at gøre stedets udeområder mere tilgængelige for besøgende. Arkivfoto

Generalforsamling: Landdistrikter får igen lokal aktionsgruppe

LAG Skive-Viborg afholder den sidste generalforsamling for denne periode, men en ny er allerede på vej

GENERALFORSAMLING Det bliver Hjarbæk Kro, der lægger lokaler til, når der den 28. april afholdes ordinær generalforsamling i LAG Skive-Viborg.

LAG står for »Lokale Aktionsgrupper«, og den er en forening, der gennem lokalt forankrede projekter bidrager til udviklingen af landdistrikterne i Skive og Viborg Kommuner med midler fra staten og EU.

Generalforsamlingen bliver samtidig den sidste ordinære i denne programperiode, der faktisk er blevet forlænget med to år på grund af udfordringer med EU-budgettet i forbindelse med Brexit.

Med i en ny omgang

Men Skive og Viborg Kommuner er igen udpeget til at være LAG-områder i den nye programperiode 2023-2027, hvilket betyder, at der påny kan etableres en bestyrelse til varetagelse af støtte til udviklingsprojekter i begge kommuners landdistrikter.

Derfor er der også i halen af generalforsamlingen bundet et informationsmøde for alle med interesse i at støtte udvikling i landsbyerne og medvirke til etablering af en ny »aktionsgruppe«.

Den forventes at få stiftende generalforsamling i august, men det forberedende arbejde går allerede i gang i løbet af forsommeren.

10-15 projekter om året

LAG Skive-Viborg har i alt modtaget 184 ansøgninger om støtte til projekter siden opstarten i 2015.

Af dem har 95 projekter fået støtte, der enten kunne fremme erhvervsudviklingen eller forbedre levevilkårene i landdistrikterne.

LAG Skive-Viborg har årligt uddelt godt to millioner kroner, der typisk har været fordelt over 10-15 projekter.

De seneste år er midler blandt andet tilfaldet Limfjordens Hus i Glyngøre, Roslev Søpark, lysanlæg ved kunstgræsbanen i Stoholm, legeplads i Vroue samt erhvervsprojekter ved både Skive Fjord Camping og Hjarbæk Fjord Camping.

- Det har været en stor fornøjelse af følge, hvad det har betydet for landsbyerne omkring de mange projekter, der har fået gavn af et økonomisk tilskud, siger Jens Poulsen, der er formand for LAG Skive-Viborg.

Den aktuelle ansøgningsrunde har i øvrigt deadline den 9. maj.