Når Stoholm Fjernvarme den 30. september holder åbent hus her på Industrivej, markeres samtidig et vagtskifte på broen, når der bliver sagt farvel og tak til Kris Sørensen (tv) og goddag og velkommen til den nye driftsleder Martin Høj Jensen (th). Foto: Henrik Bagge

Konvertitter strømmer til: Stoholm Fjernvarme følger tidsplanen

Fjernvarme bliver mindre og mindre fjern for de fleste stoholmere

STOHOLM Hos Stoholm Fjernvarme har også telefonlinjerne været brandvarme siden foråret, oplyser formand Henry Jensen.

I lyset af den aktuelle energikrise, er der nemlig en voldsom stigning i husstande, der ønsker at konvertere til fjernvarme straks.

Omkring 250 ud af 483 potentielle kunder har nu benyttet sig af den nye mulighed for tilslutning i byens vestlige halvdel.

Dertil kommer alle dem, der har givet tilsagn om at konvertere til fjernvarmen, når tiden måtte komme til at udskifte gasfyret

Dermed er Stoholm Fjernvarme langt over halvvejs med målsætningen om at få konverteret resten af byen til fjernvarme.

- Vi skulle bruge 183, for at det kunne blive til noget, så det er vi langt forbi, lyder det fra Henry Jensen.

- Og af de 250 tilmeldte har de 120 fået varme på, supplerer Martin Høj Jensen, der er den nye driftsleder på Stoholm Fjernvarme.

Det går planmæssigt

Dermed skrider arbejdet i byens blomsterkvarter planmæssigt frem med Anemonevej og alle dens stikveje koblet på med Krokusparken som eneste undtagelse.

Den vil blive håndteret sammen med den nærliggende Bangsvej i foråret 2023.

Lige nu arbejdes der med tilkobling af Tulipanvej, Nellikevej, Valmuevej og Snerlevej, der forventes færdigt inden jul. Her har cirka tre ud af fire meldt sig på fjernvarme.

Også tilkobling i byens nyeste kvarter, der rummer Dyssehøjen, Udsigten og Højvangen, er i gang og forventes færdigt omkring den 1. oktober.

Tilbage er så kun de matrikler, der ligger nord for banen, inden hele Stoholm er koblet på fjernvarme. Det drejer sig om et halvt hundrede potentielle forbrugere, men her skal et nyt projektforslag godkendes, før man kan komme i gang.

- Så alt i alt går det faktisk planmæssigt. Vi har nogle gode entreprenører, så det kører på skinner. Og så har vi været heldige at være ude i god tid. Kris har fået bestilt rør og så videre, så vi har stort set ikke manglet noget, siger Martin Høj Jensen om manden, han har afløst som driftsleder.

Den overdragelse bliver i øvrigt markeret ved en reception i lokalerne på Industrivej fredag den 30. september, hvor der officielt siges goddag til Martin Høj Jensen og farvel til Kris Sørensen ved et åbent hus arrangement.