Bjarne Nørgaard fortalte historier fra Kongenshus. Arkivfoto: Henrik Bagge

Generalforsamling: Sådan har Fjends Egnshistoriske Forening konstitueret sig

FJENDS Fjends Egnshistoriske Forening har for nylig afholdt generalforsamling på Fjandbohus, og bestyrelsen har efterfølgende konstituret sig.

Formand er fortsat Turi Roslund, mens Poul Erik Vestbjerg er næstformand.

Kasserer er Oda Thomsen, sekretær er Ingolf B. Nielsen, mens Kaj Madsen og Ernst Laursen er menige bestyrelsesmedlemmer.

Suppleanter er Svend Aage Gundelund og Kristian Jønsson, revisorer er Betty Hessellund og Mogens Faarbæk, og revisorsuppleant er Mogens Møller Nielsen.

Efter generalforsamlingen fortalte Bjarne Nørgaard historien om området omkring Kongenshus i tiden fra 1750’erne og op til 1900 – om Ludvig von Kahlen, »Det oprindelige og det gamle Kongenshus« ledsaget af tegninger, kort og fotos fra området.