Anders Brøns mødte sammen med en stor del af borgerne i Sparkær i foråret op til borgerdialogmøde i Stoholm i den lokale idrætsforenings klubtrøje. Som medlem af Skoleudvalget under Sparkær Borgerforening har han været med til at drive arbejdet med at etablere en friskole i byen, hvis kommunen besluttede at fjerne Sparkær Skoles mellemtrin. Det har kommunen nu droppet til stor glæde for Anders Brøns og de øvrige ildsjæle i byen. Arkivfoto: Steen Don

Kommunen i kovending: Sparkær Skole kan bevare mellemtrinet

Sparkær Skole ser alligevel ud til at beholde 4.-6. klassetrin efter revideret forslag til kommende skolestruktur

SKOLE Det har nyttet noget, at de røg på barrikaderne i Sparkær, da Viborg Kommune truede med at fjerne mellemtrinnet på skolen i den lille by i Østfjends.

Det må være konklusionen, efter et møde i kommunens Børne- og Ungdomsudvalg onsdag.

Her besluttede et flertal bestående af medlemmer af Venstre, Konservative og SF nemlig at indstille et endeligt forslag til en ny skolestruktur, der dropper den ellers varslede beskæring af tre klassetrin på Sparkær Skole, så skolen fremover kun skulle tilbyde 0.-3. klasse, hvorefter eleverne skulle overgå til Mønsted Skole, der har 0.-9. klasse.

Den samme manøvre er i øvrigt lavet med Ulbjerg Skole, der stod til den samme skæbne som Sparkær Skole, blot med Skals Skole som aftager af eleverne efter 3. klasse.

Armene i vejret

Men med beslutningsforslaget bliver det altså fortsat muligt at tage 6. klasse med på Sparkær Skole, og det glæder en af frontkæmperne for bevarelsen af alle skolens klassetrin.

- Det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Og vi mener også, at det er den rigtige beslutning på baggrund af alt det, der er kommet frem og har været nævnt i høringssvar. Så det er rart, at de har kigget på andre løsninger og lyttet til folkets frygt, siger Anders Brøns fra skoleudvalget under Sparkær Borgerforening.

Men selv om armene er i vejret i Sparkær, giver onsdagens beslutning også Anders Brøns anledning til forundring.

Imod forslaget stemte nemlig også en trio af socialdemokrater i udvalget, herunder lokale Birgith Langballe (S) fra Stoholm, med begrundelsen, at de »finder den endelige version for uambitiøs«.

Og den del er Anders Brøns ikke så imponeret af, selv om det i princippet ikke får nogen praktisk betydning.

- Det, synes jeg, er lidt kedeligt. For hvad er det for en fremtid, Socialdemokratiet fokuserer på, hvis det handler om at dræne og ødelægge de små samfund? Hvis det havde været bedre at lukke mellemtrinene i Sparkær og Ulbjerg? Det virker mærkeligt på mig, siger Anders Brøns.

På barrikaderne

Børne- og Ungdomsudvalget afholdt i foråret tre borgerdialogmøder med henblik på en kvalificering af det tidligere udvalgs forslag om en ny skolestruktur.

På mødet afholdt i Stoholm stiftede Børne- og Ungdomsudvalget første gang bekendtskab med kampgejsten i Sparkær, der mødte op med en lille hær af engagerede borgere, der var skeptiske over for en ny skolestruktur, der i deres øjne næsten kun kunne ende med en stille afvikling af deres skole.

Det viste sig også at holde stik, da udvalgets første forslag under betegnelsen »klasseoptimering« lagde op til at reducere Sparkær Skole til 0.-3. klasse fra skoleåret 2023/2024.

Det blev i Sparkær opfattet som en de facto dødsdom, og et stort arbejde gik straks i gang med at etablere en friskole på stedet, så man kunne være klar til skolestart i 2023.

Opbakning til en friskole

Man fik lavet en undersøgelse, der viste en massiv opbakning til friskoleideen i Sparkær, hvis kommunen insisterede på at fjerne mellemtrinnet, og man var endda så langt, at den blev døbt Fjends Friskole.

Det samme arbejde foregik i Ulbjerg, og det blev begge steder gjort klart, at der fortsat ville blive tilbudt skolegang i de to byer.

Det ville bare være op til kommunen, om det skulle blive i kommunalt eller privat regi, og det fik formand for Børne- og Ungdomsudvalget Katrine Fusager Rohde (V) til at betegne det som »at få holdt en pistol for panden«.

Nu har den konsekvente kurs fra borgerne i Sparkær og Ulbjerg altså båret frugt, men det betyder ikke, at det foreløbige arbejde for at etablere en friskole nu bliver destrueret.

Det bliver gemt i skuffen til en senere lejlighed, hvis byrådet måtte få den samme idé.

- Det vigtigste for os herude er at have en skole. Om det er den ene eller den anden slags er for så vidt ligegyldigt. Og nu kender vi opbakningen til friskoleideen, så jeg er ikke længere bekymret. Langt, langt ud i fremtiden vil der stadigvæk være en skole i Sparkær. Det er bare et spørgsmål om, hvem der driver den, siger Anders Brøns.