Man kan opleve en skarp Carsten Christensen fra Daugbjerg Kalkgruber til Fjends Egnshistoriske Forenings generalforsamling på Fjandbohus den 21. april. Arkivfoto: Henrik Bagge

Egnshistorisk generalforsamling: Denne gang bliver det lige efter bogen

Carsten Christensen fra Daugbjerg Kalkgruber vil underholde bagefter

FJENDS Torsdag den 21. april er det igen blevet tid til en normal generalforsamling i Fjends Egnshistoriske Forening på Fjandbohus, efter den i 2021 blev udsat til oktober grundet corona, og i 2020 af samme grund aldrig blev gennemført.

Bestyrelsen udarbejdede dog dengang såvel beretning som regnskab, som blev trykt i »Forårsskrift 2021« til foreningens cirka 330 medlemmer.

Men i 2022 er det altså igen muligt at afholde generalforsamling i april måned, som vedtægterne foreskriver.

Foreningen havde ifølge Knud Søgaard den 25. marts 25 års jubilæum, som bestyrelsen markerede ved at skrive og udgive »Jubilæumsbog 1997-2022«, en indbundet sag på 264 sider om foreningens virke med et bredt udsnit af de mange historier, der er udgivet gennem 25 år, som blev uddelt gratis til medlemmerne i stedet for det almindelige halvårsskrift i december.

Efter generalforsamlingen fortæller Daugbjerg Kalkgrubers nye forpagter, Carsten Christensen, om forventninger og visioner for gruberne.