Arne Trankjær følger nysgerrigt topkappernes arbejde med at fjerne den klynge af ær, han har stående i hjørnet i matriklen, og som stræber omkring 15 meter op mod himlen. Foto: Henrik Bagge

Topjob: Kenneth på den grønne gren

Topkapperen kommer lige på en studs, når dit træ i haven har vokset sig for stort til at fælde på normal vis

ERHVERV »Klods,« råbes der højt fra træets grønne top, og kort efter høres den dumpe lyd af en trækævle, der rammer jorden.

I Sparkær, har et par topkappere har fået til opgave at lette Solveig og Arne Trankjær for fem træer i skellet ind til naboen.

Træerne er vokset dem over hovedet og kan kun fjernes forsvarligt oppefra, da der står et skur lige under dem, og byens kirkegård tilmed ligger få meter væk på den anden side af en hæk.

Træerne af arten »ær« har med tiden vokset sig omkring 15 meter høje og rager nu et godt stykke op over matriklens flagstang, så derfor er professionel hjælp blevet hidkaldt.

En træmand og en jordmand

Den ene topkapper er Kenneth Jensen fra Stoholm, der er selvstændig i firmaet KJ Træ- og Naturpleje i Stoholm, og det er ham, der typisk får opgaverne i Fjends og omegn.

Men af sikkerhedshensyn skal man altid være to, når opgaven involverer klatring, og derfor arbejder Kenneth Jensen fast sammen med Christian Ørum fra Struer, når der er topkapning på programmet. Og det er der tit.

Lige nu er Christian Ørum kravlenissen, der har strippet stammen for grene på vejen op, mens Kenneth Jensen er »jordmand«, som reglerne foreskriver, at den ene altid skal være.

Og mens Christian Ørum hænger til tørre i toppen af træet og bid for bid skærer det ned til roden, smider han alle klodserne på venstre side i en aftalt kastezone, når han først har råbt »klods«.

- Så ved jeg som jordmand, at der er noget på vej ned, så vi har hele tiden styr på, hvor vi har hinanden henne, siger Kenneth Jensen.

Udstyret i orden

Det er selvsagt ikke at spøge med at arbejde med en motorsav uden fast grund under fødderne, og de to herrer har da også udstyret i orden til opgaven, som faktisk langt henad vejen minder om bjergbestigning.

Når grenene beskæres på vejen op, er det for at skabe bevægelsesfrihed, da klatreren benytter en såkaldt mastegjord, som man spænder rundt om sig selv og træet. Dertil kastes en livline op til et toppunkt i træet til yderligere sikring.

- På den måde er man som topkapper altid fastgjort to steder, når man putter en sav i et træ, siger Kenneth Jensen inde under sikkerhedshjelmen.

Motorsaven har topkapperen hængende i en strop fra en karabinhage, og på fødderne har han klassificerede skærestøvler, som til topkapning påføres klatresporer med pigge, der kan gå ind i træet.

Dem bruger man kun, når træet helt skal fjernes ved topkapning, da hvert skridt, man tager med klatresporer, påfører træet et sår, der ville være meget modtageligt for svampeangreb, hvis det skulle blive stående.

Forskel på træer

Som hovedregel skal en træstamme være 10 centimeter tyk for at kunne bære en mand, men det kommer altid an på en individuel vurdering.

For eksempel skal man være opmærksom på, at den ær, som er træsorten i det aktuelle tilfælde, og som har været meget populær at bruge som hækplante, er en meget porøs træsort.

- Det betyder, at den mere eller mindre bare flækker og falder mod jorden med det samme, når man saver i den, hvor for eksempel en bøgegren nærmere knækker uden at falde helt af, men lige bliver hængende lidt, siger Kenneth Jensen, der blandt andet også skover for Hede Danmark, Skovdyrkerne og private.

Men cirka halvdelen af hans opgaver er problemtræer i folks haver, der enten er gået sygdom i eller, som her hos Solveig og Arne Trankjær i Sparkær, slet og ret er vokset ejerne over hovedet.

Kenneth Jensen viser her de klatresporer med pigge, som topkapperen påfører sine skærestøvler, inden han kravler op ad stammen med motorsaven hængende i en strop fra en karabinhage. Manden, der lurer over hækken i baggrunden, er Arne Trankjær, der har lokket Kenneth Jensen og Christian Ørum til Sparkær for at hjælpe ham af med en håndfuld himmelstræbende træer. Foto: Henrik Bagge
Topkapper Christian Ørum er blevet hængt til tørre i toppen af denne ær på en adresse i Sparkær, der grænser op til byens kirke. Foto: Henrik Bagge
Savsmulden falder som manna fra himlen, når topkapper Christian Ørum fælder denne ær med udsigt til Sparkær Kirke. Foto: Henrik Bagge
Christian Ørum (tv) er startet dagen som klatrer, mens Kenneth Jensen er jordmand. Sådan skal fordelingen af sikkerhedshensyn være under topkapning, og det er kun af hensyn til fotografen, at Kenneth Jensen (th) et kort øjeblik er kravlet et par meter op i nabotræet. Foto: Henrik Bagge