Det er loven om vedvarende energi, der pålægger kommunerne at oprette en Grøn Pulje, som opstillere af for eksempel solcelleanlæg og vindmøller skal indbetale til, så det kommer naboer og det øvrige lokalsamfund til gavn. Billedet her er fra anlægget ved Kvosted, som er på 106 hektar. Foto: Steen Don

Pulje åbner snart for ansøgninger: Det regner med midler fra solcelleanlæg

To solcelleanlæg i Fjends udløser nu treenkvart millioner kroner til grønne projekter i området

ENERGI Når solen skinner på nye solcelleanlæg ved Stoholm og Kvosted, så regner det med midler på andre grønne initiativer i lokalområdet.

Der kommer således snart omkring treenkvart millioner kroner i puljemidler at søge af, hvis man har en idé til et grønt projekt og bor tæt nok på to nye solcelleanlæg i Fjends.

VE-loven, som handler om vedvarende energi, pålægger nemlig nu kommunerne at oprette en Grøn Pulje, som opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale til.

Kommunerne administrerer selv puljens midler, som skal være til gavn for naboer til vedvarende energianlæg eller lokalsamfundet generelt.

Sådan er fordelingsnøglen

Grøn Pulje handler både om vindmøller, vandkraftværker og solcelleanlæg, og sidstnævnte er der altså for nylig kommet to af i Fjends.

Det ene ligger vest for Kvosted ved Gammelstrupvej, og det andet nord for Stoholm ved Nr. Søbyvej, og de blev begge taget i brug mod slutningen af 2022.

Anlægget ved Kvosted er det største på 106 hektar, hvilket udløser 1.915.000 kroner til Grøn Pulje fra opstilleren European Energy, mens anlægget ved Stoholm på 67 hektar udløser 1.344.000 kroner til Grøn Pulje fra opstilleren Better Energy.

Disse beløb udgør kun 60 procent af opstillernes indbetaling, men 32 procent er ifølge Viborg Kommunes fordelingsnøgle sat af til en grøn fond og de resterende otte procent til administration.

Det giver samlet 3.259.000 kroner for de to anlæg at søge af, men der følger en række betingelser med at modtage midler fra Grøn Pulje til sit projekt.

Sådan er reglerne

Som hovedregel skal projektet have et budget på mere end 500.000 kroner og være forankret inden for en afstand af 4,5 kilometer fra anlægget.

Med den radius lapper de to tætliggende projekter dog ind over hinanden, og det giver en ret stor fællesmængde af adresser, der kan søge begge steder.

De rækker tilmed begge et stykke ind i Skive Kommune, hvilket ikke er nogen forhindring for at søge Grøn Pulje i Viborg Kommune. Er man nabo, er man nabo, og det gælder for eksempel adresser på Viborgvej hele vejen fra Nr. Søby til Kvosted.

For Kvosted-anlæggets vedkommende ligger både Ørum, Knudby og Kvols indenfor ansøgningsafstand, mens Stoholm-anlæggets radius også når helt til Sparkær og Kobberup.

Så er det i udgangspunktet foreninger og selvejende institutioner, der kan søge, men enkeltpersoner kan også have held med sig, hvis det er til almennyttige formål.

Tænk i grønne baner

Det ansøgte projekt skal så vidt muligt have et grønt fokus, men ellers er rammerne vide og kan omhandle både biodiversitet, skovrejsning, grundvandsbeskyttelse, energiforbrug og grøn transport.

Mere konkret kan det eksempelvis dreje sig om fælles ladestandere, energiforbedringer i forsamlingshuse eller rekreative stier og cykelstier.

Ansøgningsrunden er endnu ikke åbnet, men det bliver den snart, oplyser Maria Troelsen fra Strategi og Udvikling i Viborg Kommune.

- Vi håber på, at vi med udgangen af januar er klar med online ansøgningsskemaer, og indtil da kan man holde sig ajour om det på vores side om puljen, siger Maria Troelsen.

Den kan man finde på Viborg Kommunes hjemmeside ved at skrive »Grøn pulje« i søgefeltet.

Når ansøgningsrunden åbner, har man seks måneder til at udfylde og sende sin ansøgning.

Kortet her viser den radius på 4,5 kilometer fra Stoholm-anlægget på Nr. Søbyvej, indenfor hvilken ansøgere til Grøn Pulje skal have adresse. Den lyserøde linje angiver skellet mellem Skive og Viborg Kommuner. Illustration: Viborg Kommune
Kortet her viser den radius på 4,5 kilometer fra Kvosted-anlægget på Gammelstrupvej, indenfor hvilken ansøgere til Grøn Pulje skal have adresse. Den lyserøde linje angiver skellet mellem Skive og Viborg Kommuner. Illustration: Viborg Kommune