Johnny Gaardsdal. Privatfoto

Debat: Minimumsnormeringer skal udbygges – ikke afskaffes

DEBAT Vi er kun lige begyndt at se effekten af minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet, før flere partier går til valg på at afskaffe dem. Men det vil være rigtig skidt for børnene, deres trivsel og gøre det sværere at rekruttere pædagoger til faget.

Den nyeste opgørelse fra Danmarks Statistik bekræfter, at der er kommet mere personale til børnene. Og i en undersøgelse, foretaget af BUPL, svarer 35% af pædagogerne, at de oplever normeringen er blevet bedre i deres institution.

Disse pædagoger ser også markant mere positivt på både mulighederne for skabe gode børneliv, løfte inklusionsopgaven, rammerne for forældresamarbejdet og deres eget arbejdsmiljø.

Bedre normeringer hjælper på den måde ikke bare på børnenes trivsel og udvikling, men også på de ansattes arbejdsvilkår. Og det er der brug for at holde fast i, for der er pædagogmangel i Danmark.

1.000 pædagoger arbejder i dag uden for faget. Mange af dem på grund af pressede vilkår. Hvis vi skal have nogle af dem tilbage og tiltrække flere til faget, så skal vilkårene forbedres. Det både starter og slutter altså med, at der er pædagogkolleger nok.

Nu er problemet, at flere kommuner allerede i år lægger op til nedskæringer på området. Og selvom en tredjedel af pædagogerne oplever forbedringer siden vedtagelsen af loven om minimumsnormeringer, så oplever 7 ud af 10 stadig kun sjældent eller aldrig en normering, der lever op til lovens krav om 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuen og 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaven. Så vi er langt fra i mål.

Vi ved fra forskning, at normeringerne er den vigtigste enkeltfaktor ifht. børns trivsel og udvikling. Og vi oplever i dag en voldsom trivselskrise blandt børn og unge.

Alene af den grund virker forslaget om at afskaffe minimumsnormeringerne både virkelighedsfjernt og uforståeligt.

Derfor er der ikke bare brug for at bevare den vedtagne lov. Men også brug for at udbygge minimumsnormeringerne de kommende år. Ikke afskaffe dem!

Jeg håber vi er mange, der stemmer for et godt børneliv den 1. november.