Mette Nielsen. Privatfoto

Debat: Tange Sø skal bevares

DEBAT Tange Sø har gennem mine 16 år i politik været et af de emner, som er blevet diskuteret rigtig meget. Søen som er en naturperle i landskabet, som inspirerer til udeliv og søen skaber glæde for mange mennesker i hverdagen. Men med glæden følger også bekymringer om fremtiden, og den usikkerhed skaber frustration for mange mennesker i lokalområdet. Det kan jeg godt forstå. Som folketingskandidat i lokalområdet vil jeg gerne understrege, at jeg går ind for en bevarelse af Tange Sø.

Tange Sø er egentlig en smuk historie om at udnytte af naturens kræfter. Først startede det med at skaffe et bedre og billigere alternativ til datidens kul. Derudover er det også et stykke dansk industrihistorie, og værket vakte opsigt med den store bedrift, at have kapacitet til at forsyne hele Midtjylland med elektricitet. Selv nu i 2022 kan værket stadig forsyne ca. 3.000-3.500 husstande med grøn CO2-neutral elektricitet.

Gennem tiden har søen udviklet sig til både elværk, lokal naturperle og hjemsted for Danmarks Energimuseum, som er en elsket attraktion for turister fra både ind- og udland. Søen og området omkring den er en vigtig del af Viborg Kommunes kulturarv og Gudenåsystemet. Derudover er Energimuseet en national seværdighed med mange fritidsmuligheder og oplevelser.

Jeg mener, at ”Tangestryget” er en god løsning på udfordringerne. Tangestryget skaber helt fri passage for alle arter og giver øget gydning af laks i selve løbet. Den løsning tilgodeser både EU regler og lystfisker-ønsker. Så budskabet fra mig er, at denne løsning skal afprøves og iværksættes før der foreslås andre langt dyrere og mere omfattende løsninger. Derudover så vil det være galimatias at sløjfe en CO2-neutral energikilde. Dette bør her i 2022 veje ekstra tungt, set i forhold til krigen i Ukraine og Ruslands ageren på energiområdet.