Fortæller på byvandringen i Hjarbæk var Erling Annesen fra Lokalhistorisk Forening. Foto: Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og Omegn

Byvandring: Gennem barndommens gader i Hjarbæk

Det lokale arkiv noterede sig endnu en succes

BYVANDRING 125 interesserede borgere gik med, da Løgstrup og Omegns Lokalarkiv lørdag havde inviteret på en historisk byvandring gennem de gamle gader i Hjarbæk.

Hermed kunne det lokale arkiv notere sig endnu en gedigen succes i rækken af byvandringer i lokalområdet.

Fortæller på turen var Erling Annesen, medlem af Lokalhistorisk Forening, men også flere andre lokalkendte supplerede undervejs med minder fra barndommens gader.

Med udgangspunkt i stejlepladsen var der beretninger om tjæring af fiskernes garn på pladsen, om stedets livlige funktion som anløbsplads for mindre fragtskibe, der kom med varer til købstaden Viborg, og om kroen, der oprindeligt fungerede som toldsted, men som nu gennem generationer har været et populært spisested.

Små historier og anekdoter blev knyttet til, før turen fortsatte ad det lille snævre stræde, Søndersiden. Her kunne flere fortælle om deres barndomstid i 1950’erne og 60’erne, hvor der var et livligt erhvervsliv med bager, slagter, mælkeudsalg, vaskeri, snedker, ishus, tømrer, smed og en købmandsbutik med egen telefonboks, hvor man kunne få lov til at ringe fra i en tid, hvor egen telefon var en sjældenhed.

På Strandvejen blev der gjort stop og budt indenfor ved Hjarbæk Pilgrimsherberg, som for øvrigt er Danmarks mindste herberg ved Hærvejen.

Længere fremme kunne en del nikke genkendende til minderne om den velbesøgte iskiosk og den gamle opklodsede rutebil, som i 50’erne og en del år frem fungerede som bolig for matriklens familie. Rutebilen var ikke noget populært syn, og flere klagede og ville have den fjernet, men svaret fra Amtmanden lød, at hvis ejeren var tilfreds med at bo i rutebilen, så skulle andre ikke blande sig.

Tilbage på Stejlepladsen gav Kaj-Lykke Larsen fra Hjarbæk Borgerforening en orientering om de udviklingsprojekter, som i disse år rulles ud. Blandt projekterne er en næsten færdig udsigtstrappe ved molen. Herfra kan man sidde og beundre udsigten, følge bådene på fjorden og nyde Hjarbæks smukke solnedgange.

Stejlepladsen i Hjarbæk udgjorde start- og målområdet for byvandringen. Foto: Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og Omegn