Alt skulle flaske sig, for at Vridsted kunne sikre sig nok opbakning til at etablere fjernvarme i byen, og det gjorde det ikke. Da man medio marts nåede deadline for tilslutning var man så langt fra den påkrævede 80 procents tilslutning, at projektet nu er henlagt. Arkivfoto: Jørgen Kirk/Scanpix

Fjernvarme: Det bliver ikke til noget i Vridsted i denne omgang

Tilslutningen er ikke stor nok, hvorfor planerne foreløbig sættes i bero

ENERGI Vridsted får alligevel ikke fjernvarme i denne omgang.

Det ligger fast, efter en optælling med udløbet af tilkendegivelsesfristen for nylig viser, at opbakningen ikke er stor nok.

- Vi må desværre erkende, at vi ikke har opnået den ønskede tilslutning til fjernvarmeprojektet i denne omgang, lyder det i et facebook-opslag i Vridsted-gruppen fra Rasmus Ehlers, der har udgjort projektets arbejdsgruppe sammen med Jakob Lillelund.

Reelt er det Vinderup Fjernvarme, der som bygherre på et nyt varmeværk i Vridsted på et bestyrelsesmøde har besluttet at trække stikket på projektet på grund af manglende tilslutning.

Da driftsleder Jørgen Sørensen fra Vinderup Fjernvarme over et par aftener i starten af året fremlagde projektet for borgerne i Vridsted, stod det da også klart, at opbakningen i byen skulle være næsten utvetydig for at komme i mål med et projekt, der så til gengæld også ville give relativt billig fjernvarme til Vridsted og tilmed blive rullet hurtigt ud.

Det var dog alt sammen betinget af en tilslutning fra minimum 187 ud af 237 potentielle kunder, eller omkring 80 procent, og det så Jørgen Sørensen allerede dengang som den store udfordring.

- Det er ret mange, der skal med, for at det lykkes, lød det med alvorsmine fra Jørgen Sørensen på det første møde i Vridsted Forsamlingshus.

Og det har man ikke rigtig været i nærheden af, viser det sig nu, hvor optællingen foreligger.

For selv om mange af de nødvendige ja-sigere slet ikke har givet deres mening til kende, er der allerede så mange nej-sigere, at man ikke vil kunne nå i mål med de 80 procent.

Gode grunde til at sige nej

Der er således kommet »nej« fra 32 potentielle kunder, der alle i forvejen har varmepumper, mens yderligere 27 angiver andre årsager, hvilket samlet får korthuset til at vælte sammen.

- Når status er, at 59 ejendomme af forskellige grunde har fravalgt fjernvarme, så er det ikke længere realistisk at opnå en tilslutning på minimum 187 ejendomme til fjernvarme. Derfor stoppes arbejdet med at etablere fjernvarme i Vridsted, skriver Rasmus Ehlers.

Han udtrykker skuffelse, men ingen bitterhed, over, at det efter et stort stykke arbejde ikke lykkedes at få nok med på vognen, selv om der har været en positiv stemning omkring projektet.

Han har forståelse for, at man ikke har lyst til at investere igen, hvis man lige har investeret i for eksempel en ny varmepumpe til boligen, ligesom det giver god mening, at man ikke vil investere, hvis man forventer at flytte fra sin bolig inden længe.

At projektet nu er stillet i bero, betyder dog ikke, at det også endegyldigt er kuldsejlet. Det henlægges og vil blive taget op igen, hvis noget skulle flytte sig på tilslutningssiden, og man vil også bevare en dialog med både Viborg Kommune og Energistyrelsen.

Men for nu er alle tilslutningsaftaler annulleret, og ingen er længere bundet op på aftalen. Således vil alle, der har indgået en kontrakt med Vinderup Varmeværk om tilslutning til fjernvarme, modtage en annullering enten via e-mail eller med posten.