Kristian Pihl Lorentzen. Privatfoto

Debat: Klare mål og vedholdenhed belønnes

DEBAT Med den store trafikaftale fra juni 2021 blev der afsat en pulje på i alt 3 mia. kr. til at fremme cyklisme i perioden 2022-2035.

Forligskredsen nu har udmøntet 130 mio. kr. til realisering af fire påtrængende cykelstiprojekter langs statsveje.

Det glæder mig meget at meddele, at et af disse projekter er en ny cykelsti mellem Daugbjerg og Mønsted. Nu kommer den længe ventede cykelsti.

Der er bevilget 44 mio. kr. til projektet, der indebærer, at skolebørnene ved Mønsted Skole i fremtiden kan cykle sikkert til skole, ligesom alle andre cyklister – lokale som turister - får gavn og glæde af projektet.

Stort tillykke til lokalområdet og børnene.

Tak til de engagerede lokale borgere, der med stor kraft og vedholdenhed har kæmpet for denne gode sag. Det er endnu engang bevist, at klare mål og vedholdenhed belønnes.