Svinekød udgør en stor andel af den samlede danske eksport af føde- og drikkevarer. Foto: Kehlet

Landbrugstema: Eksport af fødevarer skæpper stadig godt i kassen

FØDEVARER Fødevarer fra Danmark er stadig i høj kurs i udlandet.

Ifølge Danmarks Statistik udgjorde »Næringsmidler, drikkevarer og tobak« som samlet kategori 14,3 procent af den danske eksport i 2022, kun overgået af »Maskiner« med 16,5 procent og »Kemikalier og kemiske produkter« med 18,9 procent.

De seneste opgjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at 2021 blev et historisk rekordår for dansk fødevareeksport. På trods af en generel nedgang i den samlede danske eksport af varer og tjenester, bidrog den danske fødevareeksport samlet set med mere til den danske eksport end før.

Det er naboerne mod syd, der er det største marked for dansk fødevareeksport, og det øvrige EU + Storbritannien samt Kina tager også godt fra af de danske fødevarer.

Blandt enkeltkategorierne af eksportvarer på fødevareområdet udgør (svine)kød og kødvarer knap en fjerdedel af den samlede danske eksport af føde- og drikkevarer, og her udgør markeder uden for EU den store andel: 19,7 mia. kr. i 2021, hvor eksporten til EU udgjorde 11,9 mia. kr.

De største fem importører af dansk svinekød i januar og februar 2022 målt på værdi var således Tyskland, Kina, Japan, Polen og Storbritannien.

Ifølge Landbrug & Fødevarer står den danske fødevareklynge for en årlig eksport på over 163 milliarder kroner.

Samlet set beskæftiger fødevareklyngen 188.000 personer.