Sognepræst Poul Asger Beck og de fem menighedsråd i Vestfjends Pastorat har lagt sig fast på nye datoer for de konfirmationer, der normalt afholdes på store bededag, hvis regeringen gør alvor af truslen om at afskaffe denne. Arkivfoto: Henrik Bagge

St. Bededag: Pastorat udviser rettidig omhu

I Vestfjends forbereder de sig på nye konfirmationsdatoer, hvis regeringen afskaffer store bededag

KONFIRMATION I Vestfjends Pastorat har de rustet sig til alle scenarier, hvis regeringen, som alt tyder på, skulle gøre alvor af truslen om at afskaffe store bededag med virkning fra 2024.

Således er de fem menighedsråd i Vridsted, Vroue, Iglsø, Fly og Sdr. Resen blevet enige med præsterne om, at konfirmationer, der ellers stod til afholdelse på store bededag, fremover i stedet vil blive afholdt dagen efter, altså på en lørdag.

Det oplyser sognepræst Poul Asger Beck.

Det er så også ensbetydende med, at de pågældende konfirmationer altid vil blive afholdt fire uger efter påskelørdag eller for den sags skyld tre uger før pinse.

Det gælder selvfølgelig kun i det omfang, at påske og pinse fortsat bevares.

I praksis vil det sige, at der i 2024 bliver konfirmation lørdag den 27. april, i 2025 lørdag den 17. maj, i 2026 lørdag den 2. maj og i 2027 lørdag den 24. april.

Skulle store bededag imod forventning alligevel ikke blive afskaffet, vil konfirmationerne fortsat blive afholdt på store bededag, som de også gør i år, hvor den omstridte helligdag falder den 5. maj.