I dag er det sognepræst Poul Asger Beck og hans hustru, Kirsten, der bebor Vroue Præstegård, men med 300 år på bagen gemmer huset på historien om mangen en forgænger. På pinsedag er der åbent hus bag den ikoniske, røde dør. Arkivfoto: Henrik Bagge

Pinsegudstjeneste i haven: Vroue Præstegård fylder 300 år

Der er fuldt program dagen igennem, når biskop Henrik Stubkjær pinsedag vil hjælpe med at markere et stort jubilæum

KIRKE »Præstegården er så aldeles over alt forfalden, at uanset, hvor man sætter sig, er der en idelig dryppen af vand, når det regner.«

Biskop Lintrup leverede i 1722 denne tilstandsrapport over præstegården i Vroue, så en ny blev opført året efter.

Dermed fylder Vroue Præstegård i 2023 300 år, og det markeres på forskellig vis hen over året.

Nært forestående er en pinsegudstjeneste den 28. maj, som er henlagt til præstegårdens parklignende have.

Det er biskop Henrik Stubkjær, der som prædikant har serven klokken 10.30, men herefter følger et fyldigt program resten af dagen.

Efter lidt frokost vil samme Henrik Stubkjær komme med et oplæg over emnet »Hvordan er vi kirke i dag?«, og selve jubilæet fejres med åbent hus i præstegården, der i 1723 blev opført i sin nuværende skikkelse og i dag bebos af sognepræst Poul Asger Beck og fru Kirsten.

Poul Asger Beck er så samme dag på gaden med en ny bog, »Hjertegåder - emblemerne i Vroue Kirke beskrevet og belyst«, som også vil blive behandlet levende.

Til jubilæumsarrangementet vil der være opstillet telte i præstegårdens have, men man skal selv medbringe en stol.

Er vejrguderne ikke med de kirkelige, flyttes gudstjenesten til Vroue Kirke.