Mikael Løvschall. Privatfoto

Vi skal åbne værktøjskassen

Inden længe flytter en del af Skattestyrelsens indsats imod social dumping til Viborg. Det er glædeligt af flere årsager.

Det betyder flere lokale arbejdspladser, og det betyder at indsatsen imod social dumping styrkes.

Det har været længe ønsket og kan betale sig - både menneskeligt, samfundsmæssigt og økonomisk.

Social dumping er en trussel for et sundt arbejdsmarked i Danmark. På danske arbejdspladser skal man have en løn, der er til at leve af, og et arbejdsmiljø, som man ikke bliver syg af.

Til gengæld får virksomhederne veluddannede, trygge og produktive medarbejdere – Sådan mener jeg at arbejdsmarkedet bør være og det skal vi værne om.

Jeg mener, at vi i Viborg Kommune skal åbne værktøjskassen og indføre krav om, at alle skal bære synligt ID-kort på vores kommunale byggerier.

Sammen med kædeansvar ud i yderste led, er ID-kort et godt redskab til at bekæmpe social dumping. Ved en netop overstået landsdækkende kontrol – som også blev omtalt i Viborg Stifts Folkeblad – viste resultatet, at der var behov for yderligere kontrol ved 80% af de besøgte virksomheder.

Ved de 5 virksomheder som man besøgte i Viborg (alle beskæftiget i byggeriet) var der behov for yderligere kontrol ved dem alle.

Lad os medvirke til, at kontrolgrupperne (skattestyrelsen, politiet og arbejdstilsynet), fagforeningerne og Viborg Kommune har de bedste muligheder for at udføre kontrolopgaven og har redskaberne til at gennemskue pyramiderne af tvivlsomme underentreprenører.

Lad os beskytte de lokale arbejdspladser, så vi også i fremtiden kan tilbyde lokale jobmuligheder og lærepladser indenfor blandt andet byggeriet.

Lad os beskytte de lokale firmaer, så de får fair konkurrence og lige vilkår – alt andet er uacceptabelt.