Kristian Pihl Lorentzen. Arkivfoto

Indfør bagatelgrænse

Tak til de mange borgere, der har taget sig tid til at ringe eller skrive til mig vedrørende det næsten uoverstigelige bøvl og bureaukrati, som frivillige bestyrelsesmedlemmer i foreningslivet oplever i forhold til foreningens bankkonto.

Bureaukratiet hærger ikke kun de store foreninger med hundredvis af medlemmer. Det rammer også knusende hårdt blandt helt små foreninger med tyve medlemmer og få tusinde kroner i foreningskapital.

Bankerne har indført de uhyre besværlige og tidskrævende procedurer med tilhørende høje gebyrer på baggrund af lovgivningen. Så det hele falder tilbage på os politikere, der i bedste mening lovgav med det mål at forebygge hvidvask af penge blandt terrorister og kriminelle bander.

Der var næppe nogen, der forestillede sig de trængsler, som loven påførte tusindvis af foreninger med tilhørende frivillige bestyrelsesmedlemmer, der kører træt af bøvlet.

Det hele er kort sagt løbet løbsk – ikke mindst i forhold til mindre foreninger, hvor det er komplet meningsløst at tale om hvidvask og onde hensigter.

Jeg vil derfor kæmpe hårdt for, at vi snarest får indført en bagatelgrænse, så foreninger med en kapital på fx maksimalt 50.000 kr. slet ikke omfattes af de snærende regler. Desuden skal vi luge ud i reglerne for de resterende foreninger, hvor det er åbenlyst, at de har et anerkendelsesværdigt formål.

Vi er i elvte time. Mange brave foreningsfolk og lokale ildsjæle har fået nok at bøvl og bureaukrati. De vil bruge deres gode frivillige kræfter på at skabe gode aktiviteter til medlemmerne og andre ud fra foreningens formålsparagraf.