Det var en gammel tradition, der blev vakt til live, da Kurt Mosgaard (V) holdt grundlovsmøde under træerne ved Daugbjerg Kalkgruber. Privatfoto: Anette Mosgaard

Grundlovsdag: Gammel tradition genopstod i Daugbjerg

Det lokale byrådsmedlem Kurt Mosgaard (V) holdt talen, da grundlovsmødet ved Daugbjerg Kalkgruber genopstod

DAUGBJERG Carsten Christensen, den nye forpagter af Daugbjerg Kalkgruber, har mange initiativer i skjorteærmerne, og det er ikke for ingenting, at han går under dæknavnet Jens Langkniv.

Grundlovsdag den 5. juni havde han således kaldt til grundlovsmøde ved gruberne - en tradition, som ellers har været afbrudt i en årrække, men som altså nu er genopstået i de fine rammer i læ af skov og gruber.

Taleren i år var Kurt Mosgaard (V), som er en af vores lokale byrødder og aktiv i lokalsamfundet.

Kurt gav et historisk tilbageblik på grundlovens tilblivelse og udvikling siden den 5. juni 1849 samt de tidligere grundlove, hvor den ældste er Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1241.

Grundloven fra 1849 er ændret fem gange, idet vælgerskaren er udvidet i flere omgange til også at omfatte kvinder, ligestilling i den royale arvefølge og meget andet.

Mon der kommer en sjette revision? Det kunne i givet fald være en yderligere sænkning af valgalderen fra 18 til 16 år og værnepligt for både mænd og kvinder?

Debat om fjernvarmen

Et andet emne, som Kurt Mosgaard tog op, var de stigende olie- og gaspriser og klimaet. Der er behov for, at de lokale byer overvejer den fremtidige opvarmning, når oile- og gasfyr skal udfases.

Fjernvarmeselskaberne har flere strenge at spille på, så de mest fremsynede af dem leverer billig og klimarigtig varme til deres forbrugere - det gælder også Stoholm Fjernvarme.

Hvis man bare lader stå til, så bliver husene i landsbyer og i landdistrikter meget dyre at varme op, og det vil medføre vanskeligheder med at sælge til en fornuftig pris. Nye borgere vil foretrække at bo i områder med billig og klimarigtig fjernvarme.

En lokal arbejdsgruppe har derfor taget handsken op og inviteret til borgermøde, og er der nok opbakning, er vejen måske banet for lokal fjernvarme eller fælles varmeanlæg.

De omkring 20 fremmødte ved Daugbjerg Kalkgruber tog allerede grundlovsdag udfordringen op, og der udspandt sig en livlig debat om fremtidens energiforsyning i lokalområdet.