Det er strækningen farvet med rødt, der fremover bliver til privat fællesvej, efter Viborg Kommune har imødekommet et ønske herom fra beboerne på Skalmstrupvej i Stoholm. Illustration: Viborg Kommune

Trafik: Skalmstrupvej bliver til privat fællesvej

Kommunen er gået med til at nedklassificere kommunevejen, der er plaget af øget trafik

STOHOLM Mange borgere i Stoholm benytter Skalmstrupvej nordøst for byen til en rask lille tur på gåben, cykel eller hesteryg.

Den slags trafikanter er de glade for på den grusbelagte kommunevej, der snor sig fra Nr. Søbyvej i nord til Lundgårdsvej i syd.

Men gennem årene er også den motoriserede trafik med biler og lastvogne steget kraftigt, og den er beboerne på Skalmstrupvej blevet trætte af.

Især anlæggelsen af en stor solcellepark op ad vejens nordlige strækning har givet vejens lodsejere store gener i skikkelse af både entreprenører, der trodser et forbud for kørsel til anlægget fra Stoholm-siden, og et stort antal private i biler, der nysgerrigt følger byggeriet.

Derfor har husejerne nu anmodet Viborg Kommune om at gøre Skalmstrupvej til privat fællesvej, både af hensyn til beboerne selv og af hensyn til de motionister, der også generes af den øgede trafik.

- Vi har afgivet en del af vores naturområde til grøn energi, og derfor ønsker vi at reservere den øvrige del af vejen til roen i naturen uden den unødvendige bilkørsel, lyder begrundelsen blandt andet i den fælles ansøgning fra alle vejens lodsejere.

Nedlægges som kommunevej

Og det ønske har Teknisk Udvalg imødekommet på et møde onsdag den 21. september 2022, idet vejen ikke vurderes at have særlig betydning for det offentlige vejnet.

Dermed nedlægges vejen som kommunevej og lukkes for gennemkørende motortrafik fra der, hvor den overgår fra asfaltvej til grusvej ved Stoholm, mens solcelleanlægget i den anden ende af vejen fremover udelukkende vejforsynes fra Nr. Søbyvej. Motionister vil stadig være velkomne på den rekreative rute.

Dermed bliver Skalmstrupvej fremover omfattet af privatvejslovens bestemmelser, og det betyder, at beboerne så selv skal afholde udgifter til for eksempel vedligeholdelse, renholdelse og snerydning.

Det er lodsejerne da også indforstået med, fremgår det af ansøgningen.

Processen speedes op

Normalt skal der gå fire år, inden en kommunes beslutning om at nedklassificere en kommunevej til privat fællesvej træder i kraft.

Men den bestemmelse er lavet af hensyn til borgerne, hvis nedklassificeringen sker på kommunens initiativ, og proceduren kan fraviges, hvis kommunen og de berørte grundejere er enige om det.

- Og da det her er borgerne på Skalmstrupvej, der selv har ønsket det, vil vi fra kommunens side selvfølgelig arbejde på, at det kan træde i kraft så hurtigt som muligt, siger Torsten Nielsen (K), der er formand for Teknisk Udvalg i Viborg Kommune.