Fly Forsamlingshus

300.000 kroner til Fly Forsamlingshus

Kulturudvalget i Viborg har bevilget 300.000 kroner til Fly Forsamlingshus, som ønsker huset omdannet til et tidssvarende kulturhus.

VESTFJENDS

Kulturudvalget har på sit seneste møde besluttet at bevilge 300.000 kr. til Fly Forsamlingshus.

Forsamlingshuset har gennem længere tid arbejdet på at skaffe midler til et en større ombygning og forbedring af huset. Bygningen er det sidste og eneste sociale samlingspunkt i lokalområdet. Det kommunalt ejede klubhus på Dåsbjergvej er i forfald og vil kræve en større renovering, hvis det fortsat skal fungere som samlingssted. Klubhuset benyttes på nuværende tidspunkt af dagplejen, men en renovering af forsamlingshuset vil blandt andet betyde, at dagplejen fremover kan holde til dér.

Det er netop husets betydning som samlingssted, der har været medvirkende årsag til, at politikerne nu har besluttet at støtte projektet med 300.000 kroner. Der er tale om et omfattende projekt, der samlet set er budgetteret til 4,5 mio. kroner.

Læs mere i Fjends Folkeblad