Kurt Mosgaard. Privatfoto

Modarbejde eller samarbejde i det gamle Fjends og videre?

I Viborg kommune bor de fleste uden for de to største byer Viborg og Bjerringbro. Det burde give meget indflydelse til de mindre byer og landdistrikterne, men efter min opfattelse er det ikke altid tilfældet. Heller ikke i området, som dækker den gamle Fjends kommune og de nærtliggende byer vest for Viborg – bl.a. Ravnstrup, Løgstrup og Finderup.

Sammenlægningen med Viborg kommune og andre kommuner har generelt været positivt men ikke uden udfordringer. Nye tiltag har krævet en gevaldig indsats fra borgerforeninger, lokalråd og ildsjæle. Meget er heldigvis lykkedes: den kommende nye skole i Stoholm, trinbrættet i Sparkær, cykelstien mellem Sparkær og Mønsted, cykelstien til Birkesø, beløbene til byfornyelse i Mønsted og Stoholm m.v. Der er også blevet kæmpet godt for bevarelse af lokale skoler, lokale børnehaver og virksomheder – foreløbig med succes. Kampen er ikke slut, og vi skal forberede os på, at der også fremover skal ydes en stor indsats for at skabe og bevare den positive udvikling i vores lokalområder.

Det kunne give anledning til at kigge lidt på den måde, som vi støtter og ikke støtter hinanden på i vores fælles område. Når en gruppe aktive borgere i Stoholm kæmper for en meget tiltrængt ny skole, så er andre byer passive – måske modarbejder de tilmed i stilhed sagen af frygt for deres egen lokale skole. Tilsvarende kunne man nok i Sparkær føle sig ret alene i kampen for bevarelse af den lokale skole og etableringen af et trinbræt. Det burde vi tydeligt bakke op om fra bl.a. Mønsted og Stoholm. Tilsvarende har vi i Mønsted og Daugbjerg brug for bred opbakning, hvis det skal lykkes med en cykelsti fra Daugbjerg til Mønsted Skole. Vi bør alle bakke op om en cykelsti fra Ravnstrup til Viborg, bevarelse af børnehaven i Kjeldbjerg etc. Der er sikkert mange, mange flere eksempler….

Der er heldigvis også fælles initiativer. F.eks. Kalkkaminoen, som åbner den 26. juni efter et fint samarbejde mellem bl.a. Stoholm, Mønsted, Daugbjerg og andre byer og ildsjæle langs den nye vandrerute. Godt gået af de involverede ildsjæle!! Måske dette kunne tjene som inspiration til et udvidet samarbejde mellem flere områder. F.eks. et sammenhængende stisystem mellem byerne vest for Viborg og helt til Viborg by samt en bedre vejforbindelse til Sparkær og Stoholm.

Et andet sted i kommunen har man allerede etableret et blivende samarbejde mellem områdets byer. Det kaldes "Fjordklyngen", som rummer byerne Ulbjerg, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup, Skringstrup og Skals med et fælles "Fjordklyngeråd". Det har ført til et positivt samarbejde mellem byerne, og det har medført. at der er bevilget mange penge fra kommune og diverse fonde til de mange projekter.

Måske vi skulle lade os inspirere af Fjordkyngen?! Første skridt kunne være at samle områdets borgerforeninger og lokalråd til et møde, hvor man fik lagt "modarbejde" i graven og valgte samarbejdet og gensidig støtte. Vi kunne starte med en tur rundt i bil/bus i området, hvor deltagerne fik åbnet øjnene for de andre byers kvaliteter, udfordringer og ønsker.

Jeg forestiller mig også et årligt møde, hvor byrådsmedlemmer fra området, uanset parti, kunne mødes med områdets lokalråd/borgerforeninger, så der kunne opbygges en fælles forståelse for kommende initiativer med konkrete aftaler om opfølgning.

Jeg håber, at dette indlæg vil skabe dialog her i bIadet og over hækken. Jeg ser frem til eventuelle kommentarer og forslag.