Selv om der fortsat arbejdes på et par brostykker omkring søerne øst for Sevel, og der også kommer afstribning til, er man allerede nu velkommen til at benytte den dobbeltrettede cykelsti mellem Sevel og Mogenstrup. Foto: Henrik Bagge

Grønt lys på ny cykelsti: Den må gerne bruges, selv om den først indvies om et par uger

Cyklister kan allerede nu benytte en syv kilometer lang strækning mellem Sevel og Mogenstrup, som officielt indvies om en måned

TRAFIK En syv kilometer lang cykelsti mellem Sevel og Mogenstrup har været længe undervejs, men nu lysner det for pedalpendlere mellem de to byer.

Arbejdet er således så fremskredent, at man i princippet allerede nu kan bruge cykelstien, selv om Holstebro Kommune i efteråret 2022 talte om tredje kvartal 2023 som realistisk for ibrugtagning.

- Ja, det er nok lidt usædvanligt, at sådanne projekter er foran tidsplanen, men der har været en høringsproces uden alt for mange indsigelser, og så er arbejdet gået godt derude, så nu er cykelstien mere eller mindre klar, siger Kenneth Tønning (V), der er formand for Teknisk Udvalg i Holstebro Kommune.

Tilbage af den samlede licitation, som gik til TM Entreprenørfirma fra Vinderup, resterer nu kun mindre arbejder som afstribning af den dobbeltrettede cykelsti, lidt finish på to små brostykker hen over vandløb samt et trafikpunkt i udkanten af Sevel, hvor cyklisterne skal krydse vejen.

Ellers er man i mål, og Kenneth Tønning bekræfter, at man allerede nu er velkommen til at benytte cykelstien, i det omfang man kan komme frem for de arbejdende entreprenører.

Den officielle indvielse er henlagt til fredag eftermiddag den 16. juni, hvor Kenneth Tønning selv vil være ude med saksen og holde en lille tale som overdragelse af cykelstien til lokalbefolkningen.

Blev dyrere undervejs

Mens den endelige realisering af projektet således har været særdeles effektiv, har fødslen ikke været uden komplikationer undervejs.

En bevilling til projektet på omkring 8,5 millioner kroner blev givet helt tilbage i 2018, men selv om den siden blev prisfremskrevet, viste beløbet sig utilstrækkeligt, da projektet nærmede sig sin effektuering.

Der var løbet yderligere udgifter på til blandt andet flere ekspropriationer, øgede rådgiveromkostninger og stigende anlægspriser, der samlet havde overskredet den oprindelige bevilling med 2,7 millioner kroner.

Det beløb blev så i august 2022 givet som tillægsbevilling fra byrådet, så den samlede pris for syv kilometer dobbeltrettet cykelsti mellem Sevel og Mogenstrup ny lyder på godt 11 millioner kroner.

Strækningen, der foreløbig slutter ved statsvejen lige vest for Mogenstrup, skal skabe mere tryghed og sikkerhed for cyklister, der i særdeleshed tæller børn, der skal til og fra skole og fritidsaktiviteter.

Siden Hjelm Hede Friskole i Mogenstrup lukkede i 2015, har byens børn gået i skole i Sevel, og de to byer har også fælles idrætsforening, der typisk henlægger sommerens udendørs aktiviteter til Mogenstrup, mens vinterens indendørs aktiviteter foregår i Sevel Hallen.

Lidt udenfor Sevel skal cyklisterne krydse Hjelmvej, så der resterer fortsat et arbejde med at sikre det trafikpunkt, der ligger 50 meter fremme på billedet. Foto: Henrik Bagge