Hjarbæk Kro genåbnede i maj 2021 med Lone og Morten Bekker som forpagtere, mens sønnen Mikkel Bekker (tv) blev køkkenchef. Arkivfoto: Henrik Bagge

Hjarbæk Kro: Kommunen tillader pavillon

Sommerens spisende gæster får nyt at sidde i

HJARBÆK Viborg Kommune har givet landzonetilladelse til en ny pavillon ved Hjarbæk Kro, hvis ingen har indsigelser, inden klagefristen udløber fire uger fra den 24. januar.

Den bliver på 105 kvadratmeter og erstatter kroens gamle pavillon, der nu er revet ned.

Den nye pavillon opføres på samme placering som den gamle og bliver i stamme stil, det vil sige med svenskrød træbeklædning, hvide døre og vinduer og tag med tagpap.

Den kommer til at indeholde cirka 70 kvadratmeter ottekantet festlokale, fem kvadratmeter vindfang, 10 kvadratmeter køkken og 20 kvadratmeter toiletrum.

Pavillonen tænkes anvendt til kroens spisende gæster om sommeren.