Denne væg i »Det store sydværelse« har forvalterne af Ørslev Kloster ikke nænnet at kalke over. Da Garry Keyes selv som projektets første håndværker gik i gang med at rive ned, dukkede her af støvskyen frem en masse informationer. Ifølge Garry Keyes rummer væggen faktisk hele klosterets historie og mange faser siden 1200-tallet i form af både ombygninger, etagedelinger, middelalderlige pennestrøg og tegninger. Foto: Steen Don

Kom med ind bag murene: I klosterets dybe, stille ro

Avisen besøgte tidligt på sommeren Ørslev Kloster, inden en omfattende renovering Arbejdsrefugiet var færdiggjort og stedet kunne indvies den 9. september

LIVSSTIL De kommer her for at finde inspiration, finde ro til at fordybe sig eller finde tid til at færdiggøre deres arbejdsprojekter.

Forfattere, journalister, kunstnere, musikere, teaterfolk, erhvervsfolk, præster, forskere og studerende.

Alle har de bag Ørslev Klosters tykke mure fundet et uforstyrret refugium, hvor de kunne sætte i gang eller runde af, hvad de hver især har arbejdet på, men gennem et par år har det ikke været en mulighed.

Under disse hvælvinger vil kælderens store køkken snart åbenbare sig med plads til grupper af spisende gæster. Foto: Steen Don

I et projekt, der har fået tilført 61 millioner kroner i fondsmidler, har stedet nemlig siden februar 2021 undergået en omfattende restaurering, der bringer Ørslev Kloster i Nordfjends op i Superligaen og gør det endnu mere attraktivt at slå sig ned i det populære arbejdsrefugium i alt fra et par døgn til et par måneder.

Projektet er endnu ikke til ende, det bliver det først til efteråret, men siden den 1. maj, da refugiet delvist genåbnede, er hardcore brugere af Ørslev Kloster Arbejdsrefugium lige så stille begyndt at sive tilbage til det sted, de finder allermest frugtbart for deres kreative udfoldelser af den ene eller anden art.

Portnerboligen fra 1700-tallet ligger ved indgangen til klostergården og kirken og fungerer som et privat refugium for mindre grupper, som i klosterets særlige atmosfære og omgivelser kan arbejde sammen om for eksempel musik, teater eller forskning uden forstyrrelser. Foto: Steen Don

Og det på trods af byggerod og -larm, som stadig er en del af dagens orden, mens projektet meter for meter, værelse for værelse og detalje for detalje nærmer sig sit punktum.

På en ellers stille dag, hvor håndværkerne holder fri, forstyrres roen i stedet af en journalist og en fotograf, der er blevet lovet en guidet rundvisning af Janne Fruergaard Keyes, der sammen med gemalen, Garry Keyes, har været forvaltere på Ørslev Kloster gennem 20 år.

Man har under renoveringen undgået ethvert tilløb til industrielt look i de 800 år gamle bygninger, så selv stedets branddøre er i egetræ. Foto: Steen Don

Og de første anmeldelser af det nye Ørslev Kloster er begyndt at tikke ind fra tilbagevendte gæster, der også har oplevet det gamle Ørslev Kloster.

- De er heldigvis gode. Faktisk siger de, når de træder ind i et rum, at det er, som det plejer. De bemærker ikke, at der er kommet en ny fodliste. De er bare glade for, at rummet har bevaret sine dimensioner og den samme stemning, som de tidligere har oplevet, og det var det, vi havde håbet. De siger, at der blot er kommet mere af den gode atmosfære. Så alt det grimme er gået væk, og alt det gode er bare blevet forstærket, siger Janne Fruergaard Keyes.

Nogle af de allermest loyale gæster booker sig stadig ind på Ørslev Kloster Arbejdsrefugium trods pletvis byggerod og -larm under stedets store renovering. Denne gæst er kommet hele vejen fra Norge. Foto: Steen Don

Liv spirer frem igen

Mest liv er der lige nu i Ørslev Klosters gamle portnerbolig, der med sin placering ved indgangen til klostergården og kirken er blevet først færdigrenoveret og klar til ibrugtagning.

Den er fra 1700-tallet og fungerer så at sige som et privat refugium i arbejdsrefugiet, hvor mindre grupper kan nyde godt af klosterets særlige atmosfære og omgivelser, samtidig med at de har mulighed for at arbejde uforstyrret i eget hus.

Den har 12 værelser med plads til i alt 17 gæster, et lydtæt øvelokale med flygel og store fællesrum med rig mulighed for at arbejde og spise sammen.

Enkelte steder tilføres også helt nyt som her, hvor Garry Keyes selv har indrettet unisex badstue med et par fælles brusenicher i bygningens kælder. Foto: Steen Don

Men liv er der også ved at være i de 10 værelser i Ørslev Klosters hovedbygning, ud over det liv som et væld af håndværkere har bragt gennem nu to år.

- Vi er lige nu i en mellemperiode, hvor vi er lidt i gang, men ikke så meget, som vi har været. Men meget er færdigt, så de mest standhaftige gæster er lige så stille begyndt at drysse ind igen og bor her midt i byggeriet, siger Janne Fruergaard Keyes.

Dette loftsmaleri var fyldt med lag af fernis, så man før restaurering kun var i stand til at ane omridset af to heste i en masse mørkebrunt og lidt af Zeus ovre i et hjørne. Med den rigtige blanding kunne konservatorerne imidlertid blotlægge endnu to heste, et fuldskæg på Zeus og en noget større farverigdom. Græsk mytologi er gennemgående i stedets loftsmalerier, der alle er fra første halvdel af 1700-tallet. Foto: Steen Don

Ørslev Kloster er ikke et feriested og kan heller ikke bruges til restitution eller lignende, men er helt eksklusivt et arbejdsrefugium. Der er mange gengangere blandt de logerende, men der kommer også hele tiden nye til.

- Og det er altid på anbefaling, at de kommer, så vi har aldrig haft brug for at annoncere, siger Janne Fruergaard Keyes.

Også en række fællesarealer er man i mål med, heraf mest kritisk selvfølgelig køkken- og badefaciliteter.

Tilbage udestår det sidste arbejde på nogle store stuer og kontorfaciliteter samt, mest omfattende, det arbejde, der skal gøre hele kælderetagen anvendelig for første gang i umindelige tider.

Janne Keyes har undervejs ført opsyn med, hvilke personer der har medvirket til den store renovering af Ørslev Kloster, og det er blevet til denne planche med foto og titel, som tæller godt 80 håndværkere, arkitekter og konservatorer. Foto: Steen Don

Stemmer fra fortiden

Med gæster retur og håndværkere i gang er der til stadighed masser af liv i Ørslev Kloster, men undervejs i det omfattende arbejde er der også dukket livstegn op fra fortiden.

Med så omsiggribende en renovering af så gamle bygninger forventer man nok at møde overraskelser undervejs, men måske ikke i så rigt mål, som det er sket her i de 800 år gamle bygninger.

- Der er dukket en række spændende, historiske spor op som et kalkmaleri fra 1300-tallet med tilhørende tekst på latin og noget kodeskrift, som frimurerne brugte, og der er faktisk blevet meget mere at fortælle om. Så vi er nok i gang med at omskrive store dele af klosterets historie i forlængelse af denne restaurering, og det er ret vildt, siger Janne Fruergaard Keyes.

En tegning fra klostertiden af en lille fyr og en tekst i en slags taleboble åbenbarede sig bag skalmuren i Havestuen. Den første del af teksten er latin, og ordene paradisi, vitam (paradis, liv) og sætningen rursus post funera vita (der er liv efter døden) er lette at tyde. Resten er et kodesprog, som også frimurerne har anvendt, hvor de første bogstaver i hvert fald tydes som »eden« eller »eder«. Det mærkelige er, at man først kender frimurerne fra 1700-tallet og hidtil ikke har kendt til kodernes anvendelse så langt tilbage som 1300-tallet, hvor maleriet sandsynligvis stammer fra. Den sidste nonne, Mette Mogensdatter, forsvandt fra Ørslev Kloster i 1587 og var samtidig også Danmarks sidste nonne 51 år efter reformationen i 1536. Foto: Steen Don

De små, nye kapitler, der hele tiden føjes til fortællingen om Ørslev Kloster, omfatter også en række 300 år gamle loftsmalerier, som af dygtige konservatorer har fået blotlagt helt nye motiver og fortællinger.

Det er i vidt omfang Garry Keyes selv, der har stået for at rive vægge ned og brække gulve op, men det er sket med nænsom hånd for at se, hvad der gemte sig under de yderste lag.

Her indtager gæsterne deres morgenmad, og på skænken i baggrunden kan de efterlade en hilsen i stedets gæstebog, når de rejser derfra igen. Foto: Steen Don

Dertil har forvalterne begge en arkæologisk baggrund og har som sådan løbende kunnet registrere, hvad der er kommet frem.

- Det har været en stor fordel, for ellers havde der formentlig været meget, vi ikke havde opdaget. Til større ting, som når vi skulle grave nede i kælderen, har vi haft en museumsansat med, men hvis der bare skulle bores et hul i en væg, har det været rart, at vi lige selv kunne kigge efter og sige »stop en halv«, siger Janne Fruergaard Keyes.

Det er nu engang sjovere at bygge op end at rive ned, men strenge krav til materialevalg har på nogle områder også givet leveringsproblemer. Plankerne til denne stue er dog netop dukket op, så et nyt trægulv kan komme på. Malerarbejdet er gjort, og gulvvarme kom der til allerede i 2009, så der skal blot reoler op igen, inden man kan begynde at flytte ind i stuerne igen. På den vis nærmer det omfattende projekt sig hele tiden sin afslutning rum for rum. Foto: Steen Don

Kompetente håndværkere

Der har undervejs været godt en snes håndværkere i sving ad gangen, og de har med Ginnerup i Skive som hovedentreprenør overvejende været lokale, om så det har drejet sig om VVS, strøm, maler-, murer- eller tømrerarbejde.

- Heldigvis blev det lokalt. Det er dejligt at vide, synes jeg, når man får så mange penge, at de strømmer videre ud i lokalsamfundet, siger Janne Fruergaard Keyes.

Hun har diskret noteret sig, at gennemsnitsalderen på håndværkerne har været ret høj, så der har været tale om erfarne folk, der virkelig kan deres kram og er stolte af det.

Hvert værelse som her »Komtessens sovekammer« er unikt, hvor man har bevaret alle særpræg og derefter fuldendt rummet med diskret møblering og beroligende jordfarver i stedet for de nuancer af grå, som tidligere prægede alle rum. Foto: Steen Don

Hun har endda en anelse om, at nogle af dem måske ligefrem har bedt om at få lov at være med på det specielle og historiske projekt.

- Vi har i hvert fald haft en maler på, der allerede var gået på pension. Han har rundet de 70, men han kunne da godt lige tage den her opgave med også. Så ham fejrede vi for nylig, da malerarbejdet var ovre. Så kunne han godt gå på pension, griner Janne Fruergaard Keyes.

Det er halvtidsansatte Mik Holm, der som autodidakt bygningshåndværker realiserer alle de ideer, han selv i tæt samarbejde med stedets forvaltere går og får. Bordpladen er i træ fældet på egnen, og den er tilføjet detaljer af træ, som dukkede op i det gamle tagværk under restaureringen af de 800 år gamle bygninger. Foto: Steen Don

Hun har i det hele taget gjort et nummer ud af at holde hånd i hanke med, hvem der er kommet ind og ud ad døren.

En stor planche i hendes kontor indeholder således et fotografi af alle, der har bidraget undervejs, og den tæller altså godt 80 hoveder inklusive arkitekter og konservatorer, der alle har deres navne og fødselsdage noteret på bagsiden, så der med jævne mellemrum har været nogen at fejre.

Før skulle man udenfor for at komme ned i kælderen, men den skal fremover bruges i den daglige drift, og i forbindelse med genaktiveringen af den, føres en række nye trapper nu ned til nederste etage, som der her forberedes til. Foto: Steen Don

Forblev tro mod projektet

Restaureringen af Ørslev Kloster var oprindeligt budgetteret til 37 millioner kroner, men som ekstra skader er kommet til, er også ekstra fondsmidler strømmet til, så man nu står med et projekt til 61 millioner kroner.

- Vi har ikke kunnet bruge mere, end vi har fået ind fra fondene, så på den måde har det været et meget elastisk projekt, der løbende er blevet både større og mindre undervejs. Men nu kan vi se, at vi kommer i mål med det, vi gerne ville, så projektet er intakt. Og det er faktisk helt vildt, siger Janne Fruergaard Keyes.

Et nyrenoveret badeværelse er på samme tid diskret i sin funktionalitet og grandiøst i sin udsmykning. Foto: Steen Don

Hun pointerer, at alle fonde, der allerede havde givet én gang, faktisk har været inde at give én gang til i ønsket om at forblive tro mod projektet.

Med andre ord er det altså de samme fonde, som satte skibet i søen, der nu sørger for, at det også kommer sikkert i havn.

Fonde

Følgende fonde og offentlige instanser er del af den samlede donation på 61 mio. kr. til restaureringen af Ørslev Kloster.

  • A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal
  • Foreningen Realdania
  • Spar Vest Fonden
  • Augustinus Fonden
  • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • GBHF-Fonden
  • Skive Kommune
  • Sportgoodsfonden

Kilde: Ørslev Kloster

Og det er Janne Fruergaard Keyes taknemmelig for, selv om forvalterparret aldrig har haft så travlt som lige nu, hvor slutspurten er sat ind for at nå i mål til den officielle indvielse i september, om alt går vel.

- Vi er mildest talt ved at segne, men nu kan vi se til ende på det, og vi glæder os til at være færdige. Næste år har her været refugie i 55 år, og der er næsten altid fuld belægning, så der er brug for det.

Køkkenet er på mange måder centralt for gæsterne, der selv skal stå for madlavningen, så hver gæst bliver tildelt både et skab og en hylde i et køleskab. Arnestedet i baggrunden er lavet med henblik på ibrugtagning, ligesom det i øvrigt er tilfældet for alle pejse og kaminer i hele refugiet. Foto: Steen Don