Per Møller Jensen. Arkivfoto

Debat: Budgetforlig i Region Midtjylland

DEBAT Vi har lavet et bredt budgetforlig med en vanskelig baggrund i Økonomiaftalen og markant stigende udgifter til bl.a. medicin og praksisområdet.

Det har bl.a. betydet hårde prioriteringer og besparelser på omkring 240 mio. kr. ud af et samlet budget på 34 mia. kr.

Dog er det glædeligt, at vi har fundet ekstra penge til bl.a. kræftområdet, psykiatrien og en økonomisk håndsrækning i Regionshospital Gødstrup på et samlet beløb i 2024 på 85 mio. kr.

Og senere får vi yderligere statspenge til kræft- og psykiatriområdet, som også er meget tiltrængt.

Ser vi med lokale briller på anlægsbudgettet, glæder jeg mig over disse bevillinger:

- Ny Psykiatri i Viborg (655 mio. kr.)

- Ombygning og udvidelse af brystkræftafdelingen i Viborg (17 mio. kr.)

- Ombygning af sengeafsnit på etage 10 i Viborg (15 mio. kr.)

- Etablering af Helipad i Viborg (27 mio. kr.)

- Ny logistik (vasketøj og affald) i Viborg (40 mio. kr.)

- Specialtandplejen samles i Silkeborg

Sparekataloget på omkring 240 mio. kr. skal konkret udmøntes i efteråret – og indebærer bl.a. ændringer på Regionshospital Silkeborg samt en reduktion af lægebiler fra de nuværende 10 til 6.

De 6 lægebiler er placeret i tilknytning til de 5 Akuthospitaler samt i Holstebro.