Kloakmester Kim Madsen i Stoholm fik for et par år siden papir på, at han nu også kan kalde sig regnvandskonsulent. Den fine titel har vist sig særdeles nyttig i dagens bolig- og byggeklima med stigende mængder regnvand og deraf følgende udfordringer hos mange boligejere. Arkivfoto: Henrik Bagge

Byggeri: Kloakmester er blevet regnvandskonsulent

Kim Madsen slår sig nu også op som Din Grønne Håndværker

STOHOLM Vidt og bredt er han kendt som både kloakmester og rottebekæmper, men Kim Madsen går hele tiden i al ubemærkethed og lægger nyt på sit cv.

Således fik kloakmesteren med forretning på Skalmstrupvej i Stoholm for et par år siden opfyldt en våd drøm, da han fik papir på, at han nu også er regnvandskonsulent.

- Det lyder så flot, griner han selv af den ekstra stjerne på skulderen.

Men det er i høj grad en uddannelse, Kim Madsen kan drage nytte af i nutidens bolig- og byggeklima.

For mens firmaet kontinuerligt har travlt med kloaksepareringer, kommer også flere rørskader og forsikringsskader til.

- Det drejer sig både om regnvandshåndtering og skybrudssikring. Med de vandmængder, vi får nu, begynder flere og flere at få våde tæer, lyder det tørt fra Kim Madsen.

Det aktuelle vinterhalvår har således været i den absolut klamme ende af skalaen, og Kim Madsen fornemmer, at det er blevet værre end tidligere.

- Så jeg tager ud og får en snak med kunderne om deres dårlige oplevelse og om, hvad de selv kan gøre. For eksempel kan man få højvandslukker i kloakken, så det ikke er kloakvand, der stiger op. Eller også skal man måske have ændret lidt på sit terræn, grus og belægning eller sat nogle flere overfladeriste op. Det kunne også være noget linjeafvanding, som vi kalder det, men det vil være forskelligt fra hus til hus, siger Kim Madsen.

At han nu har papir på at være regnvandskonsulent, giver i dagligdagen Kim Madsen en fordel både i forhold til kloakseparering og i forhold til dem, der er kommet til at døje med øgede vandmængder.

Men også i forhold til nybyggerier falder titlen som regnvandskonsulent på et tørt sted.

- Man integrerer i stigende grad regnvand og overfladevand i anlæggelsen af en ny have ved for eksempel at lave nogle regnbede, så man udnytter bedene i haven til at opmagasinere regnvandet. Og det lægger sig vel også lidt op ad det, man som myndigheder ønsker, nemlig at folk beholder regnvandet selv. Man kan lige så godt udnytte det i haven, siger Kim Madsen.

Ellers kører tingene uændret hos Kloakmester Kim Madsen ApS, og i dette tilfælde er »uændret« ensbetydende med »godt«.