På dette billede kan det være svært at se for menige mennesker, om det er en ulv. Men det mener en ekspert - blandt andet på grund af dyrets gang. Foto: Kristen Søndergaard

Ekspert ikke i tvivl: Ulv blev »fanget« på video i Kobberup

Det var efter alt at dømme en ulv, der sidste lørdag strejfede forbi på Kristen Søndergaards jord

KOBBERUP Gårdejer Kristen Søndergaard fra Kobberup spærrede øjnene noget op, da han lørdag morgen tjekkede optagelserne fra et af sine vildtkameraer.

Han havde godt nok set nogle spor, måske fra en stor hund, ved det skovområde nær Feldingbjerg Bæk, men han regnede slet ikke med, at der kort forinden havde været en ulv forbi.

- Da jeg kiggede på de sidste billeder, der var blevet taget lørdag morgen, inden jeg kom, kunne jeg pludselig se en ulv. Jeg fik det først lidt mærkeligt, for jeg havde slet ikke forventet at se den, siger Kristen Søndergaard.

Efter opdagelsen var han ikke sen til at sende videooptagelserne afsted til Naturhistorisk Museum i Aarhus, der netop indsamler billeder og andet, der har med ulve at gøre.

Det har museeet gjort, siden ulven igen blev synlig i den danske natur i 2012.

En ulv i sommerpels

Hos museet bekræfter Kent Olsen, der er videnskabelig chef og koordinator for den nationale overvågning, at det efter alt at dømme var en ulv, som Kristen Søndergaard »fangede« på video.

- På optagelserne er ulven ikke så detaljeret, men jeg kan konstatere, at det efter alt at dømme er en ulv i sommerpels, siger Kent Olsen til TV/Midt-Vest.

I sin konklusion fremhæver Kent Olsen også ulvens positur og dens hale.

- Alt stemmer overens med, hvad der kendetegner en ulv, lyder det.

Selv er Kristen Søndergaard ganske upåvirket af, at der har været en ulv forbi.

Han har ikke noget imod ulve, men anderledes er det for en af hans naboer, der siden ulvebesøget har været noget nervøs.

- Han havde lige sat en masse får ud her i midten af maj, så han blev da lidt bange for, om der skulle til at være ulve i vores område. Men eksperten fra Aarhus tror på, at det bare er en strejfende ulv, så det går vi ud fra, siger Kristen Søndergaard.